Vsi zaposleni

.

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • Đ
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

A

Beno Arnejčič Oddelek za edukacijske vede

B

Barbara Baloh Oddelek za predšolsko vzgojo
Ana Bardorfer Oddelek za razredni pouk
Vladimir Batista Oddelek za razredni pouk
Ksenija Benedetti Oddelek za razredni pouk
Andrej Berdajs Oddelek za socialno pedagogiko
Bojana Berginc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
Eda Birsa Oddelek za edukacijske vede
Martina Blečić Kavur Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje
Ana Bogdan Zupančič Oddelek za socialno pedagogiko
Bogdana Borota Oddelek za predšolsko vzgojo
Silva Bratož Oddelek za razredni pouk
mag. Maja Bratuš Vidmar Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Sara Brezigar Oddelek za edukacijske vede
Boštjan Bugarič Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje

C

Majda Cencič Oddelek za edukacijske vede
Mara Cotič Oddelek za razredni pouk
Nastja Cotič Oddelek za predšolsko vzgojo
Tina Cotič Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje
Tina Cotič Tržne dejavnosti in promocija

Delavka opravlja naloge v okviru Centra za umetnost UP PEF.

Č

Eva Červar Bizjak Študentske zadeve
Katarina Česnik Oddelek za edukacijske vede
Sonja Čotar Konrad Oddelek za predšolsko vzgojo

D

Petra Dolenc Oddelek za razredni pouk
Nataša Dolenc Orbanić Oddelek za razredni pouk
Karmen Drljič Oddelek za predšolsko vzgojo
Janez Drobnič Oddelek za edukacijske vede

Đ

Suzana Đurić Splošne zadeve

G

Mateja Gačnik Oddelek za edukacijske vede
Marko Gavriloski Oddelek za edukacijske vede
Orijana Gregorič Splošne zadeve
Tanja Gregorič Knjižnica
Lučka Gregorič Bolje Študijske zadeve
Tomaž Grušovnik Oddelek za predšolsko vzgojo

H

Lovrenc Habe Tržne dejavnosti in promocija
Barbara Horvat Oddelek za edukacijske vede
Danijela Horvat Samardžija Oddelek za razredni pouk
Dejan Hozjan Oddelek za edukacijske vede
Kristjan Hrvatin Študijske zadeve in praksa
Sanela Hudovernik Oddelek za predšolsko vzgojo

I

Andreja Istenič Oddelek za edukacijske vede

J

Astrid Jakomin Tržne dejavnosti in promocija
Giuliana Jelovčan Oddelek za predšolsko vzgojo
Matija Jenko Oddelek za razredni pouk
Matija Jenko Študijske zadeve
Lara Jeranko Marconi Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje
Violeta Jovičić Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij
Matjaž Juhart Oddelek za edukacijske vede

K

Tina Kadunec

Delavka je trenutno odsotna.

Ramiz Kamenčić Splošne zadeve
Vanja Riccarda Kiswarday Oddelek za edukacijske vede
Andreja Klančar Oddelek za predšolsko vzgojo
Mateja Knafelc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
Lara Kobal Oddelek za razredni pouk
Andrej Kocjan Oddelek za predšolsko vzgojo
Barbara Kopačin Oddelek za razredni pouk
Nives Kovač Oddelek za razredni pouk
Lea Kozel Oddelek za predšolsko vzgojo
Anna Kožuh Oddelek za edukacijske vede
Mitja Krajnčan Oddelek za socialno pedagogiko
Bojana Kralj Oddelek za predšolsko vzgojo
Lara Krmac Kadrovske zadeve
Nina Krmac Oddelek za razredni pouk
Mojca Kukanja Gabrijelčič Oddelek za edukacijske vede

L

Maja Lebeničnik Oddelek za predšolsko vzgojo
Vid Lenard Oddelek za predšolsko vzgojo
Jurka Lepičnik Vodopivec Oddelek za edukacijske vede
Ivan Lešnik Oddelek za razredni pouk
Irina Lešnik Jeras Oddelek za razredni pouk
Polonca Lovšin Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje

M

Mateja Marovič Oddelek za socialno pedagogiko
Remza Mašinović Splošne zadeve
Maja Mezgec Oddelek za edukacijske vede
Tina Mozetič Finančno-računovodske zadeve
Danijela Mrhar Prelić Oddelek za socialno pedagogiko

O

Bese Osmanaj Splošne zadeve

P

Stanko Pelc Oddelek za razredni pouk
Andreja Perčič Tržne dejavnosti in promocija

Delavka je začasno odsotna.

Anja Pirih Oddelek za razredni pouk
Janja Plazar Oddelek za razredni pouk
mag. Marijana Pregarac Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Bernarda Premru Splošne zadeve

R

Iztok Retar Oddelek za predšolsko vzgojo
Oto Rimele Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje
Martina Rodela Oddelek za predšolsko vzgojo
Maja Rojc Študentske zadeve - dodiplomski redni študij
Sonja Rutar Oddelek za predšolsko vzgojo

S

Igor Saksida Oddelek za razredni pouk
Janja Sever Študijske zadeve
Anita Sila Oddelek za predšolsko vzgojo
Blaž Simčič Oddelek za predšolsko vzgojo
Jelena Sitar Cvetko Oddelek za predšolsko vzgojo
Sonja Starc Oddelek za razredni pouk

Š

Božica Španić Splošne zadeve
Tina Štemberger Oddelek za edukacijske vede
Andreja Štucin Cergol Oddelek za predšolsko vzgojo
Bojan Šturm Oddelek za predšolsko vzgojo

T

Suzana Todorović Oddelek za predšolsko vzgojo

U

Ines Ugrin Filipič Finančno-računovodske zadeve

V

Nuša Vatovec Pravne zadeve
Tina Vičič Študentske zadeve - podiplomski študij
Martin Vižintin Splošne zadeve - računalniška podpora
Marina Volk Oddelek za razredni pouk
Tadeja Volmut Oddelek za razredni pouk
Janja Vrabec Janežič Oddelek za predšolsko vzgojo
Katja Vrhunc Pfeifer Oddelek za socialno pedagogiko
Matej Vukovič Oddelek za socialno pedagogiko

Z

Barbara Zorman Oddelek za razredni pouk
Darjo Zuljan Oddelek za predšolsko vzgojo

Ž

Igor Žagar Žnidaršič Oddelek za edukacijske vede
Amalija Žakelj Oddelek za predšolsko vzgojo
Tilen Žbona Oddelek za vizualne umetnosti in oblikovanje
Mojca Žefran Oddelek za razredni pouk