Strokovni sodelavci

.

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • Đ
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • U
 • V
 • VSI

B

Bojana Berginc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija/Student Services
mag. Maja Bratuš Vidmar Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje/Research Support and International Office

C

Tina Cotič Tržne dejavnosti in promocija/Marketing and promotion

Delavka opravlja naloge v okviru Centra za umetnost UP PEF.

Č

Eva Červar Bizjak Študentske zadeve/Student Services

Đ

Suzana Đurić Splošne zadeve/General affairs

F

Nataša Filistun Knjižnica/Library

G

Orijana Gregorič Splošne zadeve/General affairs
Tanja Gregorič Knjižnica/Library
Lučka Gregorič Bolje Študijske zadeve/Educational Affairs

H

Lovrenc Habe Tržne dejavnosti in promocija/Marketing and promotion
Kristjan Hrvatin Študijske zadeve in praksa/Educational Affairs and Practical training

J

Astrid Jakomin Tržne dejavnosti in promocija/Marketing and promotion
Matija Jenko Študijske zadeve/Educational Affairs
Violeta Jovičić Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij/Student Services

K

Tina Kadunec

Delavka je trenutno odsotna.

Ramiz Kamenčić Splošne zadeve/General affairs
Mateja Knafelc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija/Student Services
Lara Krmac Kadrovske zadeve/Human Resources

L

Tina Lekan Kraševec Knjižnica/Library

M

Remza Mašinović Splošne zadeve/General affairs
Tina Mozetič Finančno-računovodske zadeve/Accounting and Finance

O

Bese Osmanaj Splošne zadeve/General affairs

P

Andreja Perčič Tržne dejavnosti in promocija/Marketing and promotion

Delavka je začasno odsotna.

mag. Marijana Pregarac Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje/Research Support and International Office
Bernarda Premru Splošne zadeve/General affairs

R

Maja Rojc Študentske zadeve - dodiplomski redni študij/Student Services

S

Janja Sever Študijske zadeve/Educational Affairs

Š

Božica Španić Splošne zadeve/General affairs

U

Ines Ugrin Filipič Finančno-računovodske zadeve/Accounting and Finance

V

Nuša Vatovec Pravne zadeve/Legal Affairs
Tina Vičič Študentske zadeve - podiplomski študij/Student Services
Martin Vižintin Splošne zadeve - računalniška podpora/General Affairs - IT Services