icon open book

Novice in dogodki

4. okt. | Za zaposlene

Konferenca: Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v postkoronski dobi

V Ljubljani je v sredo, 21. septembra 2022, potekala zaključna konferenca projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo) z naslovom Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v postkoronski dobi. Zaključno konferenco so skupno organizirale vse partnerice v projektu – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

4. okt. | Novice

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah

Izšla je znanstvena monografija Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah, v kateri so predstavljeni nekateri rezultati in spoznanja projekta SKUM.

4. okt. | Novice

Izobraževanje talentov: vizija in prihodnost

Izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, strokovnjakinja s področja nadarjenosti in razvoja talentov, tudi letos aktivno sodeluje pri izvedbi VII. mednarodne znanstvene konference Talent Education - Izobraževanje talentov: vizija in prihodnost, ki se bo odvijala od 20. - 21. 10., v virtualni obliki.

3. okt. | Za zaposlene

Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

Na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/18, 74/22 in 79/22 – popr.; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja JAVNI POZIV kandidatom za vpis v register strokovnjakov 1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana.

28. sep. | Novice

V Mostarju sestanek projekta InAMath

Med 21. in 24. 9. 2022 je v Mostarju potekal projektni sestanek partnerjev, ki sodelujejo pri Erasmus projektu InAMath (An interdisciplinary approach to mathematical education)

28. sep. | Novice

Vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je v torek na naši fakulteti izvedla konferenco o vizualni pismenosti kot predmetu teoretskih raziskovanj.

icon arrow more

5. okt. | Dogodek Pomjan

PEF piknik

8. okt. | Dogodek Koper

ŠTARTUP

icon arrow more