Umetnost

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Vizualne umetnosti in oblikovanje

Informativni dnevi: 17. in 18. 2. 2023

Vpis v študijsko leto 2023/2024: februar / marec

Preizkus nadarjenosti 1. rok: 27. in 28. 6. 2023, 2. rok: 5. in 6. 9. 2023

Vrsta programa: univerzitetni študijski program, 1. stopnja
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Kraj izvajanja in način študija: Koper (redni in izredni)


Strokovni naslov:
• diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN) 
• diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec (UN)
• okrajšava: dipl. vizual. um. in obl. (UN)

KATALOG ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA / STUDY PROGRAMME

PREIZKUS NADARJENOSTI

APTITUDE TEST

WEB_VPIS_PLAKAT_2023_100_x_70cm-1.png

PREDMETNIK

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Slikarstvo in mediji I
Kiparska forma in prostorska instalacija I
Oblikovanje in vizualne komunikacije I
Forma in likovni kontekst I
Zgodovina umetnosti I
Študijska risba
Slikarstvo in mediji II
Kiparska forma in prostorska instalacija II
Medij kot kognitivni podaljšek kreativnega procesa I
Tehnologija in programska okolja vizualnih komunikacij
Oblikovanje in vizualne komunikacije II
Zgodovina umetnosti II
Izbirni predmet (1)

2. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Slikarstvo in mediji III
Kiparska forma in prostorska instalacija III
Video in novi mediji I
Oblikovanje in vizualne komunikacije III
Zgodovina umetnosti III
Forma in likovni kontekst II
Slikarstvo in mediji IV
Kiparska forma in prostorska instalacija IV
Video in novi mediji II
Oblikovanje in vizualna kultura I
Zgodovina umetnosti IV
Sodobna umetnost

3. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Vizualna umetnost I
Oblikovanje in vizualna kultura II
Forma in likovni kontekst III
Koncept in modeli vizualizacije interaktivnih vsebin
Vizualna umetnost II
Diplomsko delo

Izbirni predmeti (5)
1. LETNIK
MOŽNI IZBIRNI PREDMETI
Grafika in sodobne grafične predstavitve
Fotografija - izbrana poglavja
Izvor umetnosti in sodobnost
Filmska kultura

3. LETNIK
MOŽNI IZBIRNI PREDMETI
Medij kot kognitivni podaljšek kreativnega procesa II
Performans in happening
Informacijske tehnologije kot vmesnik kulture 
Antropologija umetnosti
Umetnost, kultura in ekonomija
Video - izbrana poglavja
Teorija novih medijev
Dramaturgija in scenske umetnosti


Študijske in umetniške dejavnosti

sklopu razstave Marjetice Potrč Voda in zemlja, se v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran in UP PEF VUO organizira več spremljevalnih dogodkov, v katere bodo vključeni študnti programa Vizualne umetnosti in oblkovanje UP PEF.     
 

Prva delavnica Sprehod po poti Štorta  bo potekala v petek, 25. novembra 2022,  od 11.00  do 13.00. Zbirno mesto je avtobusna postaja Fornače v Piranu. Sprehod po poti Štorta je spremljevalni dogodek v sklopu PiDA Piranski dnevi arhitekture 2022.

V okviru projekta bo v torek, 21. februarja 2023 pogovor in diskusija za študente UP PEF VUO z Marjetico Potrč ob razstavi Voda in zemlja v Mestni galeriji Piran, 11.00 – 13.00.  

Tej delavnici bodo sledile še delavnice v:

– petek, 24. februarja 2023, Delavnica Štorta – Matteotijeva in Oljčna pot, popravilo pešpoti, 8.00 – 16.00.

Zbirno mesto je avtobusna postaja Piran.

– soboto, 25. februarja 2023, Delavnica Štorta – Matteotijeva in Oljčna pot, popravilo pešpoti, 8.00 – 16.00.

Zbirno mesto je avtobusna postaja Piran.

Priprava Priročnika za soupravljanje poti med piranskimi vrtovi v Mestni galeriji Piran in akcija v javnem prostoru.  

Pešpot Štorta povezuje mesto Piran z zelenim pasom vrtov na vrhu hriba. S popravilom teh poti se neformalne delavnice osredotočajo na ohranjanje in očuvanje poti za prihodnje generacije. Delavnice med drugim tudi opominjajo, da so poti med vrtovi skupno dobro in eden od ključnih elementov v mozaiku trajnostnega mesta. Obenem pa predstavljajo delavnice primer dobre prakse sodelovanja med krajani in mestno upravo v času, ko želimo skrbeti in upravljati javne površine na bolj trajnostni način. V tem kontekstu igra umetnost povezovalno vlogo različnih deležnikov v mestu. Pot Štorta je ena od tematskih Modrozelenih poti, ki povezujejo kopno z morjem, zemljo z vodo. Pešpoti med vrtovi so tradicionalne pešpoti, ki vodijo iz mestnega centra Pirana do zelega hriba z obdelovanimi vrtovi in oljčniki, ki kot zeleni pas obdajajo mesto.    

Pirančani v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran, Marjetico Potrč ter Romano Kačič (Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran) in Krajevno skupnostjo Piran in ob podpori javnega podjetja Okolje Piran. Delavnicam se bodo pridružili tudi študentje Univerze na Primorskem (Pedagoška fakulteta, program Vizualne umetnosti in oblikovanje) pod mentorstvom doc.dr. Boštjana Bugariča in doc.dr. Polonce Lovšin.

Letak: Piranske pespoti_koncna.pdf

Več: Pot Štorta: delavnice za obnovo poti med piranskimi vrtovi in oljčniki – Obalne Galerije Piran (obalne-galerije.si)


 

Letak_PROGRAM_SPREDNJA_1A.jpg

Letak_PROGRAM_ZADNJA_1B.jpg

SPEKULA

Oktober - november 2022

IN THE MIDDLE, OFF / V vmesnem pogledu

Raziskovalno kulturno-umetniški dogodki

 

Dogodki manifesta Spekula so s strani Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, namenjeni promotorstvu kulturno umetniške produkcije in specializiranih poklicev ob strategiji razvoja novih umetniških študijskih programov.

Četrta edicija umetniškega festivala predstavlja obširno študijo umetniških del in pojavov, ki s svojo predstavitvijo uresničujejo udejanjanje kulturno umetniške scene in s tem tolmačijo vrednote družbenih kvalitet in norm. Ne tolmačijo zgolj estetizacije konteksta ali sprožajo čustvena dognanja narativnih inscenacij, temveč postavljajo standarde in kode branja tako moralnih vrednot kot beleženja dokumentarnega poistovetenja. V ta namen se glasi naslov »IN THE MIDDLE, OFF – V vmesnem pogledu / Nella visione intermezza« kot nekakšen posluh do narave vidnega, zaznave in upodabljanja lastnih idej skozi arhetip predpostavljenih vzorcev družbene rasti. Predstavljena dela se vrstijo od likovne umetnosti, prostorske instalacije do intermedijske, konceptualne, družbeno angažirane vizualne umetnosti in vprašanj in vrednot, ki se porajajo in odzovejo nanje.

Na predstavljeno temo se na razstavi z naslovom »IN THE MIDDLE, OFF – V vmesnem pogledu / Nella visione intermezza« v galeriji Meduza odzovejo štirje avtorji vidnejšega pomena, ki postavljajo sodobne standarde likovne oz. vizualne umetnosti in širše. Tako beležimo Žigo Kariža, Viktorja Bernika, Igorja Andjelića in Leona Zuodarja, kjer vsak samostojno narekuje lastne trende in prodorno postavlja paradigme časa in poistovetenje odnosov med kulturo zaznave in uresničevanje visokih ciljev in kompetenc, ki jih je moč dognati in osmisliti skozi vrednote vidnega. V galeriji Insula se predstavlja z razstavo »DNK - Izročilo« Jiři Kočica, ki prav tako obravnava vrednote in kvalitete umetniških pojavov, kjer si skozi interdisciplinarno delo vzpostavlja dialog o razsežnosti umetniške produkcije. Dogodki, ki nas spremljajo pronicajo različna imena iz sveta umetnosti in kulture, med raznimi si sledijo Nina Jeza, Renske Svetlin, Sarival Sosič, Vid Lenard, Borut Jerman, Vasja Nagy, Manolo Cocho, Darija Žmak Kunić, Dejan Mehmedovič, Anže Okorn, Noriaki Sangawa, Peter Ciuha, idr. Tako se bomo soočali z raznimi dogodki, debatami in predstavitvami na temo umetnosti, kulture in družbenih dejavnosti, kjer bomo vzpostavljali stike in gojili dialog o aktualnih umetniških trendih, dosežkih in pojavih.

Vsi dogodki so študijskega pomena in služijo kot platforma za vzpostavitev rasti umetniških dosežkov znotraj lokalne skupnosti, univerzitetnega prostora in promociji novega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti. Spekula 2022 se med drugim odvija ob jesenskem programu Obalnih galerij Piran, ki je vzporedno z razstavo NEXT GENERATION v OGP posvečen mladim mednarodnim talentom iz akademij vizualnih praks iz širše regije, vključno z izborom študentski del novega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje - VUO.

 

umetniški  vodja, Izr. prof. dr. Tilen Žbona,

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

INFO

 

GLAVNO_VABILO_13_oktober.jpg

 

PROGRAM

13. oktober 2022 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper

RAZSTAVA

SPEKULA IV - V vmesnem pogledu / IN THE MIDDLE, OFF

ŽIGA KARIŽ

VIKTOR BERNIK

IGOR ANDJELIĆ

LEON ZUODAR

Kustos / TILEN ŽBONA

 

IMG_3529.jpeg

IMG_3542.jpeg

18. oktober 2022 ob 17.00 v Galeriji Meduza, Koper

OKROGLA MIZA / POGOVOR / ARTIST TALK

Sodobne kuratorske prakse / Vpogled v delo kustosa na svobodi in v instituciji

NINA JEZA, RENSKE SVETLIN, SARIVAL SOSIČ

Moderator / VID LENARD

 

 

 

25. oktober 2022 ob 17.00 v Galeriji Meduza, Koper

OKROGLA MIZA / POGOVOR / ARTIST TALK

Institucionalizacija in umetniško produkcijske prakse

BORUT JERMAN, VASJA NAGY, MANOLO COCHO, DARIJA ŽMAK KUNIĆ

 

11. november 2022 ob 18.00 v Galeriji Insula, Izola

RAZSTAVA

SPEKULA IV - “DNK-Izročilo”

JIŘI KOČICA

Kustos / DEJAN MEHMEDOVIČ

 

17. november 2022 ob 17.00 v Galeriji Insula, Izola

OKROGLA MIZA / POGOVOR / ARTIST TALK

Igra kot princip ustvarjalnosti

ANŽE OKORN, NORIAKI SANGAWA, PETER CIUHA

 

 

 

Obalne_ZIGA_KARIZ_PLAKAT.jpg

 

Obalne_VIKTOR_BERNIK_PLAKAT.jpg

 

Obalne_IGOR_ANDJELIC__PLAKAT.jpg

 

Obalne_LEON_ZUODAR_PLAKAT.jpg

 

KONCNI_6_SKUPNI_PLAKAT_AVTORJI_MEDUZA.jpg

 

Dogodek_18_oktober_miza.jpg

 

 

Dogodek_25_oktober_miza.jpg

 

Dogodsek_17_november_miza.jpg

 

Insula_JIRJI_KOCICA__PLAKAT.jpg

 

 

FOTO REPORTAŽA ODPRTJA.

Vir: Obalne Galerije

OTVORITEV_SPEKULA_1.jpg

otvoritev_SPEKULA_2.jpg

OTVORITEV_SPEKULA.jpg


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je v zadnjih letih dosegla stabilno in učinkovito delovanje na področju študijske dejavnosti, zato vse več pozornosti usmerja v nadaljnji razvoj in nadgradnjo drugih dejavnosti fakultete. Fakulteta se v zadnjem obdobju še posebej usmerja v razvoj umetniške dejavnosti.

Vse od sprejetja prve Vizije razvoja umetniških dejavnost na UP PEF in Strategije  delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnost UP PEF fakulteta promovira umetniške dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Umetniške dejavnosti so s področja uprizoritvene, glasbene, plesne in gledališke umetnosti. Umetniških dosežkov je vsako leto več, saj se pozornost namenja tudi spodbujanju in razvijanju umetniških potencialov študentov. Pri tem se dviguje tudi kvaliteta izvedb in utrjuje prepoznavnost fakultete na področju umetnosti znotraj akademskega prostora in širše.

Glede na potrebe po nadaljnji širitvi delovanja UP PEF na umetniškem področju, je na fakulteti s 1. aprilom 2017 začel delovati Center za umetnost in oblikovanje UP PEF, ki se od decembra 2021 imenuje Center za umetnost. Za predstojnika centra je bil 12. aprila 2021 imenovan prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik.
 
Senat UP PEF je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 10. septembra 2021, sprejel Vizijo Centra za umetnost UP PEF za obdobje 2021-2025, ki je navedena v nadaljevanju.

Vizija Centra za umetnost UP PEF

Center za umetnost Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju CU UP PEF) bo v skladu s poslanstvom in vizijo UP PEF spodbujal umetniške dejavnosti in jih umestil v akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja, izobraževanja in raziskovanja. Skupaj s študenti, visokošolskimi učitelji in sodelavci si bo CU UP PEF še naprej prizadeval ustvarjati okolje, ki je ugodno tako za umetniško produkcijo, kot tudi za raziskovanje umetniških jezikov in pedagoško udejstvovanje na širšem področju umetnosti, vključujoč vizualno in performativno umetnost, film, glasbeno umetnost, književnost, pa tudi ostale zvrsti estetske produkcije. Poleg tega bo poskrbel, da se bodo umetniški pristopi obširneje vključevali v pedagogiko, in sicer v skladu s tistim žlahtnim pojmovanjem, po katerem je ta razumljena kot ars paedagogica, kot umetnost učenja in poučevanja. CU UP PEF bo v skladu s poslanstvom in vizijo fakultete spodbujal svobodo in avtonomijo umetniškega ustvarjanja, pri čemer ne bo pozabil na negovanje kulturne zavesti v obalno-kraškem in širšem prostoru ter ohranjanje kulturno-umetniške dediščine kot pomembnega sestavnega dela identitete posameznika in naroda. 

CU UP PEF bo v naslednjem obdobju svojega delovanja temeljil na strategiji razvijanja umetniškega področja, ki jo je zasnoval in v veliki meri že realiziral v prejšnjem obdobju. V letih 2021-2025 bo nadaljeval z naslednjimi nalogami: 

  • promocijo in spodbujanjem večje prepoznavnosti umetnosti v akademskem prostoru in širše; 
  • ohranjanjem estetske senzibilnosti in ozaveščanjem o umetnosti kot kulturnem fenomenu in vrednoti. 
  • omogočanjem izobraževanja ter svobode umetniškega izražanja in udejstvovanja študentov, učiteljev in strokovnih delavcev na fakulteti; 
  • organiziranjem umetniških dogodkov, izobraževanj, simpozijev ter drugih strokovnih in umetniških srečanj; 
  • prepoznavanjem in razvojem ustvarjalnih potencialov študentov in dvigom kakovosti umetniških dejavnosti za študente; 
  • nudenjem pomoči pri zagotavljanju formalnih podlag in drugih pogojev za izvajanje študijskih programov s področja umetnosti; 
  • raziskovanjem, uvajanjem in evalviranjem pedagoških pristopov, temelječih na umetniških praksah, v vzgojno-izobraževalni proces; 
  • vzpostavljanjem povezav s strokovno in laično javnostjo ter kulturnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; 
  • skrbjo za interdisciplinarno povezovanje različnih umetniških praks in raziskovanja na področju estetike; 
  • spodbujanjem izdajanja strokovne, znanstvene in umetniške literature.
icon open book

Novice

24. mar. | Novice

CVŽU: Vloga mediacije v šoli

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v četrtek, 24. marca 2023 organiziral predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli Martina Kovačič, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

23. mar. | Novice

GDI: Delavnica Dan gozdov

V torek, 21. marca 2023 smo na UP Pedagoški fakulteti obeležili Mednarodni dan gozdov.

icon arrow more

Dogodki