Prof. dr. Lepičnik Vodopivec predavala v Banja Luki

datum: 13.12.2023

kategorija: Za zaposlene

Na povabilo Katedre za pedagogiko in metodike Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki, je 8. 12. 2023, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, imela uvodno predavanje na 2. znanstvenem sestanku ISTRAŽIVANјA U METODIKAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA: REZULTATI I SPECIFIČNOSTI, z naslovom Izazovi uključivanja (participaciju) djece u istraživanje pedagoške prakse.

Jurka_L_Vodopivec.jpg

V predavanju je izpostavila  participacijo otrok v vrtcu kot soodločanje oz. soudeležbo pri oblikovanju življenja v vrtcu, ki vključuje tako aktivno učenje in raziskovanje ter  sodelovanje z odraslimi pri spreminjanju njihovega sveta. Poudarila je, da je koncept participacije tesno povezan z načeloma izbire in aktivnega učenja ter vključevanja otrok v raziskovanje lastnega učenja. Kot primer dobre prakse je predstavila koncept Reggio Emilia, katerega podstat je  raziskovanje, umetnost, dialog in sodelovanje, kar otrokom omogoča večjo vključenost in izražanje njihovih misli in idej v procesih učenja.

 

icon open book

Novice

20. feb. | Novice

50 let UP PEF: Še več ustvarjalnosti na Čevljarski ulici

20. februar - Koper je z današnjim dnem pridobil nov prostor, v katerem se bodo razvijali umetniško-oblikovalski nazori in poti študentov študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

17. feb. | Novice

Gibalne delavnice za predšolske otroke obalnih vrtcev

V času zimskega izpitnega obdobja, od 22. januarja do 16. februarja 2024, so bile za otroke iz obalnih vrtcev v okviru predmetov Didaktika športne vzgoje in Gibalno–športne dejavnosti organizirane gibalne delavnice.

16. feb. | Novice

Obisk delegacije UP PEF na državni univerzi v Namibiji

V tednu med 5. in 9. februarjem 2024 so prof. dr. Silva Bratož, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik in mag. Maja Bratuš Vidmar obiskali partnersko institucijo v Namibiji (University of Namibia - UNAM).

icon arrow more

Dogodki