Umetniški projekti

III manifest SPEKULA 2021

Tretja edicija Spekule 2021 s podnaslovom »POLLEN SURFACES - Art as thoughts on nature, PRAŠNE POVRŠINE - umetnost kot misel o naravi«, zajema videnje sodobnih trendov kulturno umetnostnih pojavov in umestitev umetniških del v odnosu z naravo in njeno skrb-ohranitev.

Manifest Spekula, ki bo potekal od 17. septembra do 8. oktobra v Kopru in Izoli, bodo spremljali spremljevalni dogodki, kot so predstavitve avtorjev, okrogle mize in predstavitve profesionalcev in strokovnjakov, ki se dotikajo vizualne umetnosti in širše.

 


Vrtni kavč festival

Tudi Center za umetnost in oblikovanje UP PEF je v začetku maja meseca 2021 sodeloval na Vrtnem kavč festivalu. Subkulturni festival je potekal po celotni Sloveniji, na dvorišču Pedagoške fakultete pa je bil s strani vis. učiteljev in študentov izpeljan umetniški program namenjen družinski publiki.

 


manifest SPEKULA 2019 in 2020

Po uspešni akreditaciji novega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti septembra prihaja druga edicija umetniškega manifesta SPEKULA 2020. Zvrstili se bodo kulturno-umetniški dogodki, s katerimi sodelujoči umetniki želijo predstaviti njihov poklic in produkcijo.

SPEKULA 2020, ki bo v Kopru potekala od septembra pa do konca naslednjega študijskega leta, se predstavlja v širšem in celovitejšem kontekstu delovanja, v obliki manifesta z nizom večpredstavitvenih dogodkov.

Na različnih lokacijah se bodo zvrstile razstave, predavanja in drugi raziskovalni ter kulturno-umetniški dogodki, ki so namenjeni promoviranju kulturno-umetniške produkcije in identitete. Predstavljene bodo še mnoge druge oblike izražanja idej, občutkov, predajanja veščin, z izjemnimi sodelavci kot so: Tina Cotič, Eda Birsa, Lara Kobal, Nina Mršnik, Lara Marconi, Dragana Sapanjoš, Nemanja Cvijanovič, Jiri Kočica, Boštjan Bugarič, Vid Lenard, Andrej Medved, Tilen Žbona ter drugi sodelujoči predstavniki umetniških in kreativno izobraževalnih udejstvovanj oz. veščin, ki bodo s fakulteto v bodoče sodelovali ter razvijali področje umetnosti na Obali.

K izvedbi tega velikega projekta bodo pripomogle in sodelovale tudi Obalne Galerije, platforma Avtomatik Delovišče in Kulturno izobraževano društvo PiNA.

 


 

Od 14. marca do 9. maja 2019 UP PEF pod vodstvom izr. prof. dr. Tilna Žbone organizira projekt SPEKULA - Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction, ki bodo potekali v Galeriji Loža Koper. To so raziskovalno, kulturno-umetniške dogodke, ki so namenjeni promoviranju kulturno-umetniške produkcije ob strategiji razvoja novih umetniških študijskih programov na UP PEF. Dogodki so usmerjeni v lokalno ozaveščanje in dvigu kakovosti kulturne identitete na sploh. V ta namen so bili k sodelovanju povabljeni relevantni slovenski umetniki, znanstveniki, gospodarstveniki, ugledni profesorji, strokovnjaki z različnih področji, katerim je skupna točka dodana vrednost kreativnega in kognitivnega prispevka, ustvarjalnost, znanost ter opredelitev bodočih specializiranih poklicev.

Več informacij in program

Spekula_vstopna.JPGPUF festival

Od leta 2016 študentje UP PEF pod mentorstvom izr. prof. Jelene Sitar Cvetko sodelujejo na PUF festivalu.


Od aprila 2013 na UP PEF potekajo raznovrstni umetniški dogodki združeni pod imenom ArtPEF.  

ArtPEF_email.jpg
Predstavitev ArtPEF v študijskem letu 2013/2014

Osrednji namen projekta ArtPEF je predstaviti umetniško produkcijo fakultete in s kulturno-umetniškimi dogodki obogatiti širši družbeni prostor. S projektom želi fakulteta spodbuditi razpravo o umetnosti v izobraževanju. Sestavni del projekta so tudi predavanja, razprave in delavnice, s katerimi se spodbuja razvoj kritične misli ter dejavnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju umetnosti. ArtPEF je bil prvič izveden v študijskem letu 2013/2014.

 


 

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov.

Osrednji vsebinski cilji projekta so usmerjeni na otroke, učence in dijake. V šolskih in za umetnost avtentičnih okoljih bodo spodbujeni k doživljanju in spoznavanju raznovrstnih umetniških praks ter izražanju v umetniških jezikih in preko njih. Vpeljani bodo v aktivne oblike umetniškega snovanja in v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju. Otroci/učenci, vzgojitelji/učitelji in umetniki bodo partnerji. Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi. Konzorcij sestavlja 35 partnerjev: UP PEF (poslovodeči partner, UL AG, PI, ZRSS ter 29 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Pismo o sodelovanju je podpisalo preko sto profesionalnih kulturnih ustanov in umetnikov.  Erasmus intenzivni program
Traditional in Alpe Adria region: Local to Global

(TAARLoG)

Izvedba: Pula, od 14. oktobra 2013 do 23. oktobra 2013
Nosilna organizacija: Sveučilišče Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
Nosilec projekta: Janko Žufić

Sodelujoče organizacije:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija),
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Slovenija),
Università degli studi di Udine (Italija),
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti (Hrvaška).

Sodelavci UP PEF:
Bogdana Borota (koordinatorica projekta UP PEF, predavanja/delavnice),
Jelena Sitar Cvetko (režiserka predstave, predavanja/delavnice),
Ivan Lešnik (predavanja/delavnice).

Področje:
umetnost.

Vsebina in cilji:
V projektu sodeluje 55 študentov in 15 učiteljev mentorjev iz štirih pedagoških fakultet. Tema projekta so kulturna dediščina in ljudski običaji. Namen sodelovanja je spodbuditi mlade k vseživljenjskemu učenju s področja umetnosti, s posebnim poudarkom na obujanju ljudske dediščine na stičišču kultur treh narodov. Aktivnosti so zasnovane na integraciji področij lutkovne, likovne in glasbene umetnosti ter folklornega plesa. Osrednji dosežek projekta je javna izvedba lutkovne predstave v slovenskem, hrvaškem in italijanskem jeziku.

Druge aktivnosti in rezultati:
priročniki in druga strokovna gradiva izdana v e-obliki,
oblikovanje spletne strani o projektu,
izvedba javne predstave za otroke.

Več informacij je objavljenih na strani www.projekti.unipu.hr/taarlog.

Fotografije (ppt)

 

icon open book

Novice

31. maj. | Novice

Erazmus+ na temo Youth Courage

Naša fakulteta sodeluje v projektu Erazmus+ na temo Youth Courage.

31. maj. | Novice

Podeljena priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2022

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU v torek, 30. maja 2023, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022, med nagrajenci tudi Univerza na Primorskem - UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) skupaj z Radiom Koper in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej.

29. maj. | Novice

Teden ljubiteljske kulture: strokovni posvet Lutke v pedagogiki

Center mladih Koper, 1. 6. 2023, ob 13.30.

icon arrow more

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more