Vizualne umetnosti in oblikovanje

WEB_VPIS_PLAKAT_2023_100_x_70cm-1.png

Osnovne informacije

Vpis v študijsko leto 2023/2024: februar / marec

Preizkus nadarjenosti 1. rok: 27. in 28. 6. 2023, 2. rok: 5. in 6. 9. 2023

Informativni dnevi: 17. in 18. 2. 2023 

 


Novice in dogodki

Vljudno vabljeni na predstavitev priročnika DIGITALNA KINEMATOGRAFIJA Radovana Čoka, ki bo v četrtek, 17. novembra, ob 13. uri, v ateljejskih prostorih študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje na Kidričevi 14 v Kopru (Bankart).

JPG_WEB_RADOVAN_PLAKAT_knjiga.jpg

Radovan Čok je eden temeljnih direktorjev fotografije jugoslovanske in slovenske kinematografije, za sabo ima petdeset let izkušenj znotraj delovanja s fotografijo in filmom. Svoje strokovno znanje in občutljivost do zajemanja kadra in grajenja podob venomer izkazuje skozi temeljna dela, ki opredeljujejo tako filmsko kulturo kot kulturno dediščino. V svoji karieri je izvedel 25 celovečernih in TV filmov, 30 dokumentarnih, 71 igranih filmov in več kot 80 industrijskih ter dokumentarnih spotov. Med drugim je Radovan Čok izvrsten pedagog in pisec priročnikov za fotografijo, kamero, postopke tehnik filmskega procesa kjer prav ob dani priložnosti predstavlja svoj zadnji priročnik o digitalni kinematografiji. Čok, kot pedagog sodeluje z AGRFT-jem in Visoko šolo za umetnost v Novi Gorici, med vidnejše nagrade vsekakor izstopajo: 1984 posebna nagrada Metod Badjura za fotografijo, 1993 srebrna nagrada Metod Badjura za fotografijo, 1999 nagrada Kodak za fotografijo, 2001 nagrada Kodak za fotografijo, 2001 vesna za fotografijo itn., med njegovo filmografijo vsekakor izstopajo naslednja dela, kot so: Krizno obdobje, Kratka himna domovini, Barabe!, Irena, Trst na meji, Kras 88, Desperado tonic, Poljub smrti, Prehod, Piran/Pirano, Čefurji raus! itd.

 

Vabljeni tudi na okroglo mizo - Igra kot princip ustvarjalnosti,

v četrtek 17. 11. 2022 ob 17. uri

v Galeriji Insula, Smrekarjeva ulica 20, Izola.

 

Igra in njena vloga

V svetu otroka, je igra način doživljanja sveta, sebe, drugih in reševanja vseh izzivov življenja.

Na poti do odraslosti, kjer mišljenje prevlada nad spontanostjo in odprtostjo.

Zaton vseobsegajoče igre pomeni tudi izgon iz prvobitnega raja, izgubo predhodne svobode in primarne ustvarjalnosti.

A življenja brez ustvarjalnosti ni.

Če pogledamo globlje, so vsi socialni stiki še vedno tudi igra - kot je čudovito prikazala Teorija igre.

Ponudila trdno osnovo za odkrivanje najbolj uspešnih strategij igre v vseh njenih pojavnih oblikah - v t.i. Nashevih ravnovesjih.

Ki so okvir za razumevanje tako delovanja narave kot človeka v družbi.

A na robu družbe ostajajo večni otroci - umetniki in ustvarjalci, filozofi in kulturniki, ki brez ustvarjanja in posledično igre ne morejo priti daleč.

V tem svetu ni jasnih pravil, ne jasnega cilja in namen igre je najprej odkriti igro samo.

Trije sogovorniki okrogle mize - slikar Peter Ciuha, doktor filozofije Anže Okorn in japonski slikar Noriaki Sangawa nas bodo popeljali v svoje svetove misli in dela, na presečišče med ustvarjalnostjo, umetnostjo, kulturo in družbo, vsak na svoj način. 

A najbolj se veslimo tega, da se boste okrogle mize in skupne igre ter razmišlanja o njenem pomenu udeležili tudi Vi!


Odprtje kiparske razstave Jiri Kočice

 v okviru festivala SPEKULA. Razstava nosi naslov "DNK-izročilo".

Iz spremnega teksta Dejana Mehmedovića, kuratorja galerije Insula, Izola

Jiři Kočica obvlada kiparsko formo, vendar se v umetniški izjavi vse bolj opira na konceptualno prestavitev umetniškega konstrukta. Forma kot izhodišče, ki nastavlja izrazni domet je v njegovem delu v določenem smislu precej reducirana, vendar zgoščeno pripovedna, minimalistično popolna. Kočica je izpovedno kompleksen, konceptualno širok, vendar jasno usmerjen, detajlirano natančen. Artefakti s katerimi nagovarja gledalce so navidezno nevtralni, v določeni meri povsem skrivnostno zakriti, neposredno neaktivni vendar simbolično pripovedni.

Insula_odprtje_rojstvokipa.jpeg

Razstavni projekt s katerim se Kočica tokrat predstavlja v galeriji Insula nosi naslov »DNK – izročilo«. Avtor se torej vsebinsko ukvarja z življenjem, fertilnostjo živečih organizmov, materinstvom, v osnovi konkretno s človekom. Umetnik pristopa k problematiki v načinu ambientalne postavitve izbranih predmetov, ki asociativno prezentirajo človekov obstoj, razvoj, determinacijo. Razstava zahteva aktivnost gledalca, ki mora raziskovati, odkrivati v zaprtih boksih, ki poseljujejo galerijski prostor. V njih se nahajajo mali kipci izgotovljeni iz silikona. S posebno notranjo osvetlitvijo, nekakšno »avto-iluminacijo« so ti kipci indikativno vzvišeno izrazni. Kočica se zavestno opira na mitologijo. Figura Diotime, staro grške svečenice z opredeljenim stališčem do ljubezni, je osrednji artefakt v galerijski postavitvi. Način prezentacije, ki telesnino figure sestavlja iz silikonskih rezin položenih na steklene plošče v katerih so vidni vzorci DNK kod, pa vsekakor spominja na medicinsko, biotehniško, znanstveno operativnost. Pred nami je v silikonu ujeta biokemična prezentacija kodnega zapisa realnega DNK, izoliranega na znanstvenem inštitutu. Skratka, umetnik intuitivno prepleta sedanjost, objektivno realnost s preteklostjo. Obravnava stanje človeškega bitja v toku njegovega razvoja in usode.

Človek je navidezni »zmagovalec«, ki si podreja vse živeče. Njegov DNK, ki je plod evolucije je zapleten in deklarativno dovršeno izpopolnjen. Vendar znanost ugotavlja, da je v naših telesih veliko napak, nepotrebnega balasta, ki včasih usodno vpliva na naša življenja. Tako je v avtorjevi izjavi pred nami ideja absolutne kreacije, popolne idealnosti ujete v mitološki »prerogativ«, v določeni meri negirana. Minljivost zapisa CTGA (citozin, timin, guanin, adenin), na katero opozarjajo razstavljene črke zapuščenih nagrobnih spomenikov, zaokroža vsebino pričujočega razstavnega projekta. Zastavlja se vprašane: smo res zmagovalci?

Insula_odprtje.jpeg

 


Spremljajte nas na Facebooku (klik) in Istagramu.


_DSC9572.JPG

 

Gledate_fotografije_fotonate__aja__1_.png

 

 

 

 

 

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je s študijskim letom 2021/2022 pričela z izvajanjem novega univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje (VUO).

  • prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij;
  • usmerjen v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja;
  • nudi interdisciplinaren poklic, ki sledi trendom v družbi.
     

Cilji visokošolskih učiteljev

Pod vodstvom habilitiranih visokošolskih učiteljev in učiteljic, priznanih strokovnjakov s področja umetnosti in oblikovanja, ki delujejo tako v univerzitetnem, lokalnem kot nacionalnem in mednarodnem okolju, bodo študenti in študentke razvijali edinstven vizualni pogled znotraj širše vizualne kulture. Študenti in študentke bodo predani k ustvarjalnemu reševanju problemov in neodvisni produkciji umetnosti ter oblikovanja, da lahko tako postanejo angažirani ustvarjalci. 
 


Opis programa

Študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanja predstavlja je prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij. Razvija slikarske, kiparske, video, oblikovalske in druge ateljejske in produkcijske prakse v prepletu z novimi tehnologijami in teorijo umetnosti.

Študij je zasnovan v smeri prepletanja treh stebrov sodobne umetniške produkcije: vizualnih umetnosti, kiparstva in umetniškega videa.  Z obvladovanjem teh treh stebrov, bodo študenti in študentke razvijali ustvarjalne pristope na področju sodobnega dizajna in digitalnih tehnologij.  Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali  sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju.

Študijski program ponuja temelje, ki študente in študentke opremi z učinkovitim komuniciranjem in teoretičnim razumevanjem vizualne kulture v različnih kulturnih kontekstih z razvojem zavesti o naravi umetnosti in oblikovanja. Med raziskovanjem različnih načinov razmišljanja med ustvarjanjem umetniškega in oblikovalskega dela, študenti in študentke pridobijo praktične spretnosti in tehnološka znanja, s čimer razvijejo svojo trajno naravnano, ustvarjalno prakso.
 


Zaposljivost

Znanje na področju vizualnih umetnosti in oblikovanja je namenjeno samostojnemu delovanju v kulturi, saj študentje in študentke v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobijo vse potrebno za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti.

Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlijo v EU in sicer kot animatorji, umetniški direktorji, filmarji, ilustratorji, oblikovalci izdelkov, fotografi, studijski umetniki, video uredniki, oblikovalci spletnih strani in aplikacij ter lastniki različnih umetniških ali oblikovalskih podjetij in kolektivov.

Znanja na tem področju je moč uporabiti tudi v oglaševanju, vizualnih komunikacijah, dizajnu in drugih kreativnih industrijah.
 


UP PEF na umetniškem področju

UP PEF je edina članica UP, ki že vrsto let razvija tudi umetniško področje, in sicer s pomočjo Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF. V okviru centra visokošolski učitelji sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih projektih, organizirajo konference, posvete, simpozije, izobraževanja in druge dogodke.

Raziščete spletno mesto UP PEF, vključno s primeri mentorskega dela, ki se predstavlja v okviru umetniškega projekta Spekula in na Facebook strani.
 


Prednosti

  1. Študijski program VUO v Kopru ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.
  2. Na UP PEF so zagotovljeni ustrezni prostori za različne ustvarjalne, znanstvene, športne, študijske in druge strokovne dejavnosti.
  3. Na fakulteti že delujejo kulturno-umetniške, obštudijske skupine, kot so Dekliški in Fantovski pevski zbor ter Orkester UP PEF, študentska gledališka skupina PEF teater, Foto-video klub UP PEF, uredniški odbor študentskega časopisa Novi PEFeron …
  4. Mentorji bodo redno pregledovali študentske portfolije in ocenili napredek pri izpolnjevanju študijskih zahtev, nudili pomoč pri razvoju življenjepisa in predstavitve, kar bo diplomantom pomagalo na zaposlitvenih razgovorih.
  5. Urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki podpira poslanstvo programa z omogočanjem globalnih, državnih in regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih dogodkov ter neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. Študijski program tako ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.

 


Lokacija

Pedagoška fakulteta se nahaja v historičnem mestnem jedru Kopra, na slovenski obali, ki se je v zadnjih desetih letih oblikovalo v univerzitetno mesto in v poletnih mesecih v turistično središče. Skozi celo leto pa različne obalne institucije ponujajo pester kulturno-umetniški program. Mestni utrip tako omogoča sodelovanje na področju študijske in obštudijske dejavnosti z lokalno skupnostjo, mediteransko podnebje in pokrajina pa omogočata odprtost duha ter številne dejavnosti na prostem.
 

 

icon open book

Novice

5. dec. | Novice

Atrij UP PEF: Hladilnik toplega srca

Radio Capris organizira že tradicionalno akcijo Hladilnik dobrega srca, s katero pomagajo družinam v stiki (v obalno-kraški regiji). Sodelovanje UP in Radia Capris uspešno poteka že vrsto let, z njimi smo posebno povezani na dogodkih za študente (Orientation days in ŠtartUP), akcija pa povezuje širšo skupnost, zato smo se odzvali vabilu k sodelovanju v akciji.

5. dec. | Novice

Učilnica za življenje: Usposabljanje za učitelje ter študente pedagoških smeri

Z veseljem vas vabimo na večdnevno usposabljanje za učitelje srednjih in osnovnih šol ter študente pedagoških smeri, ki si želijo izkusiti tehnike facilitacije in poglobljeno razmisliti o trajnosti.

4. dec. | Novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem dosegla nov razvojni mejnik na področju visokošolske didaktike

V petek, 1. decembra 2023, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekali trije dogodki s področja visokošolske didaktike.

icon arrow more

Dogodki