Prijava na dodiplomske študijske programe

 

Druge predstavitve


Razpis za vpis

Objavljen je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024. V njem so objavljene informacije

  • glede števila razpisanih vpisnih mest, vpisnih pogojev ...
  • datumi preizkusov, primeri izračuna točk, minimumi za pretekla leta ...

Razpis za vpis UP PEF
 

Pomembni datumi

- prvi prijavni rok za Slovence s slovenskim državljanstvom in državljane v EU: od 17. februarja do 27. marca 2023;
- drugi prijavni rok: od 21. do 25. avgusta 2023;
- rok za zapolnitev prostih mest: od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure.

- prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: od 17. februarja do 22. maja 2023;
- drugi prijavni rok: 
- tretji prijavni rok:

- Preizkus nadarjenosti za univ. štud. prog. Vizualne umetnosti in oblikovanje bo v prvem prijavnem roku potekal 27. in 28. junija 2023, v drugem prijavnem roku pa 5. in 6. septembra 2023.

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki bodo objavljena na spletni strani. 

Prijava za vpis

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL.

  • S kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 

 

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov

 

študijski program Pedagogika Predšolska vzgoja Razredni pouk Socialna pedagogika Vizualne umetnosti in oblikovanje
video predstavitev PED PV RP SP VUO
druge aktivnosti Predstavitev tipank Sodelovanje na PUF festivalu Tehnike uspešnega učenja FB stran Združena  umetniška področja
vrsta programa univ. vis. strok. univ. univ. univ.
vrsta študija redni redni izredni redni redni redni
lokacija študija Koper Koper Koper, Škofja Loka* Koper Koper Koper
trajanje študija 3 leta 3 leta 3 leta 4 leta 3 leta 3 leta
dodatna smer študija / PV za zavode z italijanskim učnim jezikom / RP za zavode z italijanskim učnim jezikom / /
št. vpisnih mest za slovenske državljane in tujce EU 45 55 / 5 60 / 60 55 / 5 30 20


* Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2022/2023 predvidoma izvajal na sedežu fakultete v Kopru (kot redni in izredni študij) ter na dislocirani enoti v Škofji Loki (kot izredni študij).
 

Informativa__1_.jpg

icon open book

Novice

5. dec. | Novice

Atrij UP PEF: Hladilnik toplega srca

Radio Capris organizira že tradicionalno akcijo Hladilnik dobrega srca, s katero pomagajo družinam v stiki (v obalno-kraški regiji). Sodelovanje UP in Radia Capris uspešno poteka že vrsto let, z njimi smo posebno povezani na dogodkih za študente (Orientation days in ŠtartUP), akcija pa povezuje širšo skupnost, zato smo se odzvali vabilu k sodelovanju v akciji.

5. dec. | Novice

Učilnica za življenje: Usposabljanje za učitelje ter študente pedagoških smeri

Z veseljem vas vabimo na večdnevno usposabljanje za učitelje srednjih in osnovnih šol ter študente pedagoških smeri, ki si želijo izkusiti tehnike facilitacije in poglobljeno razmisliti o trajnosti.

4. dec. | Novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem dosegla nov razvojni mejnik na področju visokošolske didaktike

V petek, 1. decembra 2023, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekali trije dogodki s področja visokošolske didaktike.

icon arrow more

Dogodki