Interni razpis za sofinanciranje stroškov šolnin študija na Univerzi na Primorskem za administrativno osebje v študijskem letu 2023/2024

datum: 21.08.2023

kategorija: Za zaposlene

Spoštovani sodelavke in sodelavci.

 

Obveščamo vas, da je objavljen Interni razpis za sofinanciranje stroškov šolnin  študija na Univerzi na Primorskem za administrativno osebje v študijskem letu 2023/2024.

 

Razpis je namenjen zagotavljanju možnosti pridobivanja novih znanj in s tem tudi večanju potenciala naših zaposlenih ter zasledovanju cilja uravnotežene kadrovske strukture v okviru Srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem 2021-2027 (cilj 14.4 Uspešno načrtovanje nasledstva - omogočeno bo dodatno izobraževanje zaposlenih, izvajana bodo interna izobraževanja in zagotovljena sredstva za izobraževanje zaposlenih).

 

Med drugimi možnostmi lahko preverite tudi širok nabor študijskih programov PRVE (dodiplomski) in DRUGE (podiplomski magistrski) stopnje, ki jih izvajajo naše članice na Univerzi na Primorskem.

Vabljeni k razmisleku in odločitvi o nadaljevanju izobraževanja in nadgradnji svojin kompetenc.

 

Rok za prijavo za sofinanciranje šolnin za administrativno osebje na UP je 15. september 2023. Celotno besedilo internega razpisa preberite TUKAJ.

 

Za več informacij se lahko obrnete na Karierni center UP, na e-naslov: ali na telefonsko številko 05/611 76 36.

 

***

Dear colleagues. 

We would like to inform you that the Internal Call for co-financing the costs of tuition fees at the University of Primorska for administrative staff in the academic year 2023/2024 has been published. 

The Call is aimed at providing opportunities for the acquisition of new skills and thus increasing the potential of our employees and pursuing the goal of a balanced staff structure, also in the framework of the Medium-Term Development Strategy of the University of Primorska 2021-2027 (Objective 14.4 Successful succession planning - additional staff training will be provided, in-house training will be provided and resources for staff training will be provided). 

Among other options, you can also check out the wide range of undergraduate (bachelor) and postgraduate (master) degree programs offered by faculties at the University of Primorska. 
We invite you to consider and decide on continuing your education and upgrading your competences.

The deadline for applications for the co-financing of tuition fees for administrative staff at UP is 15 of September 2023. Read the full text of the internal call HERE

For more information, please contact the Career Centre of the UP at e-mail: or by phone on 05/611 76 36. 

icon open book

Novice

27. sep. | Novice

Vabilo na preizkusno predavanje

Obveščamo vas, da bo imela dr. Anita Sila, kandidatka za izvolitev v naziv visokošolska učiteljica – docentka za področje Angleščina v izobraževanju in znanstveni naziv znanstvena sodelavka v sredo, 4. oktobra 2023, ob 13. uri.

27. sep. | Novice

Vabilo na 1. spletni seminar projekta GREEN4VIP

Pedagoška fakulteta, Univerze na Primorskem kot partner projekta organizira 1. SPLETNI SEMINAR, v sklopu katerega bomo predstavili smernice z naslovom Okoljska vzgoja s STEAM pristopom za predšolske otroke z okvaro vida za vzgojitelje, ki so nastale v prvem delu projekta.

25. sep. | Novice

Dodatni razpis za mobilnost študentov Erasmus+ 2023/2024 - študij

Univerza na Primorskem objavlja dodatni razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini v študijskem letu 2023/2024.

icon arrow more

Dogodki