Volitve UO UP

datum: 08.06.2023

kategorija: Za zaposlene

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem obvešča, da je skladno z Rokovnikom volilnih opravil možen VPOGLED V VOLILNE IMENIKE VOLILNIH UPRAVIČENCEV.

Vpogled v volilna imenika bo možen od danes, četrtka, 8. 6. 2023 do jutri, petka, 9. 6. 2023 od 8. do 14. ure za:

  • volivce iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca in
  • volivce iz vrst drugih delavcev univerze, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo upravno administrativne in strokovno-tehnične naloge.

Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Vpogled bo možen v Pravni in kadrovski službi rektorata UP (3. nadstropje tajništva UP, pisarna št. 13), Titov trg 4, Koper.

Vsak volilni upravičenec lahko dobi vpogled v volilni imenik izključno zase. Zaradi varstva osebnih podatkov ni dovoljeno vpogledati ali pridobivati podatke o drugih zaposlenih.

Sodelavke v kadrovski službi imajo pravico vprašati za osebni dokument zaposlenega, ki želi vpogled v volilni imenik.

Redne volitve za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 15. junija 2023 od 9. do 16. ure, predčasne volitve pa bodo v ponedeljek 12. junija 2023 od 9. do 12. ure.

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, pritličje palače Armerija.

 

icon open book

Novice

27. sep. | Novice

Vabilo na preizkusno predavanje

Obveščamo vas, da bo imela dr. Anita Sila, kandidatka za izvolitev v naziv visokošolska učiteljica – docentka za področje Angleščina v izobraževanju in znanstveni naziv znanstvena sodelavka v sredo, 4. oktobra 2023, ob 13. uri.

27. sep. | Novice

Vabilo na 1. spletni seminar projekta GREEN4VIP

Pedagoška fakulteta, Univerze na Primorskem kot partner projekta organizira 1. SPLETNI SEMINAR, v sklopu katerega bomo predstavili smernice z naslovom Okoljska vzgoja s STEAM pristopom za predšolske otroke z okvaro vida za vzgojitelje, ki so nastale v prvem delu projekta.

25. sep. | Novice

Dodatni razpis za mobilnost študentov Erasmus+ 2023/2024 - študij

Univerza na Primorskem objavlja dodatni razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini v študijskem letu 2023/2024.

icon arrow more

Dogodki