Zaposleni po službah

 

Vodstvo fakultete - dekanat

05 66 31 269

DEKANJA

prof. dr. Mara Cotič

I. nadstropje

05 66 31 274

PRODEKANJA za študijske zadeve - redni študij

prof. dr. Amalija Žakelj

I. nadstropje


05 66 31 274
PRODEKANJA za študijske zadeve - izredni študij doc. dr. Karmen Drljić I. nadstropje

05 66 31 279

PRODEKANJA za študentske zadeve

izr. prof. dr. Silva Bratož

I. nadstropje

05 61 17 682

PRODEKANJA za znanstveno raziskovanje in doktorski študij

izr. prof. dr. Tina Štemberger

I. nadstropje

05 66 31 258

PRODEKAN za mednarodno sodelovanje

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

I. nadstropje

05 66 31 269

PRODEKANJA za kakovost in razvoj

izr. prof. dr. Sonja Rutar

I. nadstropje

05 66 31 265

PRODEKAN za sodelovanje z okoljem in prenos znanja

prof. dr. Mitja Krajnčan

I. nadstropje

05 66 31 255 POMOČNICA DEKANJE Martina Kovačič Kuzmić,mag. prav. I. nadstropje

05 61 17 680

TAJNIK FAKULTETE

Tina Kadunec, univ. dipl. ekon. I. nadstropje

Tajništvo dekanata

05 66 31 269

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA

Bernarda Premrl

I. nadstropje

Referat za študente

05 66 31 273

VODJA SLUŽBE

Eva Červar Bizjak

pritličje

05 66 31 270

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - dodiplomski izredni študij

Violeta Jovičić

pritličje

05 66 31 276

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za študentske zadeve - dodiplomski redni študij

Maja Rojc

pritličje

05 66 31 271

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - podiplomski študij

Tina Vičič

pritličje

05 66 31 254

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija

Bojana Berginc
Astrid Jakomin

prizidek II. nadstropje

05 66 31 254 SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija Mateja Knafelc

prizidek II. nadstropje

Služba za izobraževanje

05 61 17 686

VODJA SLUŽBE

Lučka Gregorič Bolje

II. nadstropje

05 61 17 685

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za študijske zadeve in prakso

Kristjan Hrvatin

II. nadstropje

05 66 31 255

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študijske zadeve

mag. Alenka Andrejašič, prof. zgo. in soc.

I. nadstropje

Služba za pravne in kadrovske zadeve

05 61 17 688

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za kadrovske zadeve

Lara Krmac

II. nadstropje

05 66 31 256

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za pravne zadeve

Nuša Vatovec

II. nadstropje

Služba za splošne zadeve

05 66 31 275

VODJA SLUŽBE

Orijana Gregorič

II. nadstropje

05 66 31 259

STROKOVNA DELAVKA za splošne zadeve

Suzana Đurić

II. nadstropje

05 61 17 684

TEHNIČNI DELAVEC – računalniška podpora Martin Vižintin II. nadstropje
051 247 486 STROKOVNA DELAVKA za splošne zadeve Božica Španić pritličje

05 61 17 689
040 454 114

TEHNIČNI DELAVEC

Ramiz Kamenčić

pritličje

041 393 169 ČISTILKA Remza Mašinović pritličje
041 393 169 ČISTILKA Besa Osmanaj pritličje

Finančno-računovodska služba

05 66 31 261

VODJA SLUŽBE

Ines Ugrin Filipič

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

05 61 17 666

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za finančno – računovodske zadeve

Tina Mozetič

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

Služba za znanstveno - raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

05 66 31 262

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Marijana Pregarac

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

05 66 31 266 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Matija Jenko I. nadstropje
05 66 31 267 SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje ter Erasmus koordinatorica za študente

mag. Maja Bratuš Vidmar

II. nadstropje

Služba za tržne dejavnosti in promocijo

05 66 31 257

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za tržne dejavnosti in promocijo

Andreja Perčič

I. nadstropje

05 66 31 277

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za tržne dejavnosti in promocijo

Tina Cotič

bivša založba UP FM

031 634 017

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za tržne dejavnosti in promocijo

Lovrenc Habe

I. nadstropje

UP Univerzitetna knjižnica

05 61 17 501

 

 

Trubarjeva 1