Interni razpis za koriščenje ugodnosti do sobotnega leta 2024/2025

datum: 24.01.2024

kategorija: Za zaposlene

Na Univerzi na Primorskem se zavedamo pomena poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti, zato skladno s 64. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 in spremembe) in z namenom okrepitve odličnosti globalno že uveljavljenih raziskovalnih skupin, podpore obetavnim, nadpovprečnim raziskovalcem ter pospešitve mednarodnega raziskovalnega povezovanja za doseganje vrhunskih rezultatov v okviru Srednjeročne razvojne strategije UP 2021-2027, cilj 1.4.1 »vzpostavitve podlag za izvedbo sobotnega leta – priprava pravnih podlag in navodil za izvedbo sobotnega leta« ter Akcijskega načrta Kadrovske strategije za raziskovalce, aktivnost 12 »oblikovati politiko o sobotnem letu«, raziskovalce vabimo, da interes za koriščenje sobotnega leta izrazijo s prijavo na pričujoči interni razpis.

Razpisni pogoji 

Na razpis vabimo visokošolske učitelje (D) ali znanstvene delavce (H), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca, ki je uvrščen v naziv R2 (najmanj 3 leta od prve izvolitve), R3 ali R4 v evropskem okviru štirih stopenj v razvoju kariere raziskovalca,
 • sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni/krajši delovni čas za določen/nedoločen čas. Zaposlitev samo za dopolnilno delo ni upravičena.
 • zaposlitev na Univerzi na Primorskem neprekinjeno zadnjih 6 let (to je od 1. 1. 2017),
 • izpolnjen pogoj za vodjo raziskovalnega programa, skladno s 5. členom Pravil stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti UP.

Prijava naj vsebuje:

 • motivacijsko pismo (s kontaktnimi podatki in podpisom raziskovalca),
 • predlagani semester koriščenja sobotnega leta (prvi / drugi semester študijskega leta 2024/2025),
 • mnenje dekana/direktorja matične članice (s podpisom dekana/direktorja),
 • program sobotnega leta,
 • pisno povabilo gostujoče organizacije (s podpisom pristojne osebe v gostujoči organizaciji),
 • pismo o nameri za dohodno mobilnost raziskovalca iz ene izmed T4EU univerz na UP (samo, če program predvideva tudi dohodno mobilnost raziskovalca iz T4EU tuje univerze, ki pride na mobilnost na UP).


 Program sobotnega leta naj:

 • opiše izhodišča in navede cilje sobotnega leta,
 • opiše vsebino in potek, tudi časovni in kraj opravljanja aktivnosti sobotnega leta,
 • navede pričakovane rezultate,
 • utemelji prispevek k napredku raziskovalca na področju raziskovanja, pedagoškem področju in/ali drugih področjih dela,
 • opiše koristi programa za kolege, študente, članico in/ali univerzo, še posebej kako bo raziskovalec prenašal pridobljeno znanje in izkušnje po zaključku sobotnega leta.

Raziskovalci, ki izpolnjujejo zgoraj omenjene pogoje, izrazijo svoj interes z oddajo prijave v elektronski obliki (z digitalnimi podpisi ali skeniranimi ročnimi podpisi) na elektronski naslov: kadrovska@upr.si z oznako »Prijava na interni razpis – Sobotno leto«.

Rok prijave: 29. marec 2024, do 12. ure.

Natančnejše informacije

icon open book

Novice

20. feb. | Novice

50 let UP PEF: Še več ustvarjalnosti na Čevljarski ulici

20. februar - Koper je z današnjim dnem pridobil nov prostor, v katerem se bodo razvijali umetniško-oblikovalski nazori in poti študentov študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

17. feb. | Novice

Gibalne delavnice za predšolske otroke obalnih vrtcev

V času zimskega izpitnega obdobja, od 22. januarja do 16. februarja 2024, so bile za otroke iz obalnih vrtcev v okviru predmetov Didaktika športne vzgoje in Gibalno–športne dejavnosti organizirane gibalne delavnice.

16. feb. | Novice

Obisk delegacije UP PEF na državni univerzi v Namibiji

V tednu med 5. in 9. februarjem 2024 so prof. dr. Silva Bratož, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik in mag. Maja Bratuš Vidmar obiskali partnersko institucijo v Namibiji (University of Namibia - UNAM).

icon arrow more

Dogodki