Zagovori zaključnih del


Zbrano dne 07.12.2022 ob 08:41

Katarina Pajk
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.12.2022
Ura: 11:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Recikliranje odpadkov za čistejše okolje v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Nastja Cotič
Opomba:

Neža Dolenc
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.12.2022
Ura: 11:30
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Spoznavanje naravoslovnih dogodkov nastajanja in oblikovanja planeta Zemlja pri predšolskih otrocih
Mentor : doc. dr. Nastja Cotič
Opomba:

Mateja Kričaj
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 09.12.2022
Ura: 14:30
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Orientacija v prostoru med dnevno rutino
Mentor : prof. dr. Darjo Felda
Opomba:

Ines Šega
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 09.12.2022
Ura: 15:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Razumevanje matematičnih vzorcev pri otrocih, starih 5-6 let
Mentor : prof. dr. Darjo Felda
Opomba:

Vanesa Torkar
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 09.12.2022
Ura: 15:30
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Neenakost in socialno-ekonomski status predšolskih otrok
Mentor : izr. prof. dr. Tina Štemberger
Opomba:

Nika Meden
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 09.12.2022
Ura: 16:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Razvrščanje v drevesni prikaz v prvem starostnem obdobju
Mentor : prof. dr. Darjo Felda
Opomba:

Helena Valenčič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 13.12.2022
Ura: 09:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Ocena lastne kompetentnosti strokovnih delavcev v vrtcih za nudenje prve pomoči
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Maja Grzetič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 13.12.2022
Ura: 09:45
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Primerjava didaktičnih materialov in organizacije prostora med izbranim javnim vrtcem in izbranim zasebnim Montessori vrtcem
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Lea Kovačič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 13.12.2022
Ura: 10:15
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Primerjava izvajanja gibalnih/športnih dejavnosti med javnim in waldorfskim vrtcem
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Veronika Vaner
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 13.12.2022
Ura: 12:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Inkluzija otroka z avtizmom v večinski oddelek vrtca
Mentor : izr. prof. dr. Janez Drobnič
Opomba:

Ana Turel
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 14.12.2022
Ura: 13:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Socialni položaj učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami v osnovni šoli
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Eva Trobec
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 14.12.2022
Ura: 14:15
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Stiske družin predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Emina Lišić Glavaš
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 14.12.2022
Ura: 15:00
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Zaznavanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vrtcu s strani vzgojiteljev
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Tjaša Dovečar
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 14.12.2022
Ura: 15:45
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Mnenje multidisciplinarnega tima o delovanju pri obravnavi nasilja v družini v času epidemije covida-19
Mentor : doc. dr. Andrej Berdajs
Opomba:

Oriana Gregorčič
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 14.12.2022
Ura: 16:30
Prostor: Sejna soba UP PEF prizidek
Naslov : Matematika v naravi
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj
Opomba:

Marta Gombač
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 15.12.2022
Ura: 13:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Slovensko ljudsko izročilo skozi oči učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo folklorni krožek
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin
Opomba:

Gašper Gole
Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor razrednega pouka
Datum: 15.12.2022
Ura: 13:45
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Izkušnje in zadovoljstvo osnovnošolcev ob pouku glasbene umetnosti na daljavo v času epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin
Opomba:

icon open book

Novice

16. nov. | Novice

Prva EKO fakulteta na Univerzi na Primorskem

V atriju Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je danes zaplapola zelena zastava EKO šole. Gre za edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje. Podpis EKO listine, ki je zadnji od sedmih korakov do naziva EKOšola, ponazarja zavezo, da se bodo vsi, ki študirajo oz. delajo na fakulteti, ravnali kar se da EKO .

16. nov. | Novice

Za naj prostovoljko nominirana tudi sodelavka Danijela Horvat Samardžija

Pred kratkim je v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega potekala prireditev Naj prostovoljec Mestne občine Koper 2022. Občina se je skupaj z Združenjem za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija zahvalila vsem prostovoljcem za njihovo delo. Med nominiranci je bila tudi sodelavka, višja predavateljica Danijela Horvat Samardžija, ki trenutno vabi k izdelovanju voščilnic, ki jih lahko prinesete v atrij fakultete.

15. nov. | Novice

Matjaž Juhart je prejel Jabolko navdiha

Jabolko navdiha je priznanje, ki ga posameznikom, skupinam ali projektom od leta 2013 podeljuje Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Sinoči ga je prejel Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in predavatelj na naši fakulteti ter idejni oče vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

icon arrow more

Dogodki