Zagovori zaključnih del


Zbrano dne 22.03.2023 ob 14:50

Tjaša Starič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 22.03.2023
Ura: 13:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Povezanost med odnosi v družini in kriminalno kariero: perspektiva obsojenca
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Maruška Herga
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 22.03.2023
Ura: 13:45
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Usposobljenost vzgojiteljev za delo s predšolskimi otroki s čustveno-vedenjskimi težavami
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Simon Femc
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.03.2023
Ura: 14:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Prvi dan v vrtcu
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Teja Hribar
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.03.2023
Ura: 15:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Obravnava števil in štetja v prvem razredu OŠ s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj
Opomba:

Žana Lipovac
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.03.2023
Ura: 12:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Dejavnosti za predšolske otroke v sklopu spoznavanja vode kot naravne dobrine
Mentor : izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić
Opomba:

Anja Cijan
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 28.03.2023
Ura: 13:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Vpliv izkustvenega učenja na znanje in odnos do deževnikov in kompostiranja pri prvošolcih
Mentor : izr. prof. dr. Janja Plazar
Opomba:

Veronika Matjašič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 30.03.2023
Ura: 14:15
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Mnenje učiteljev osnovnih šol o izobraževanju in usposabljanju učiteljev za inkluzijo
Mentor : izr. prof. dr. Tina Štemberger
Opomba:

Anja Jesih
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 30.03.2023
Ura: 15:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Uvajanje otrok v vrtec
Mentor : izr. prof. dr. Tina Štemberger
Opomba:

Irina Lešnik Jeras
Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 31.03.2023
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Učinki učnega pristopa drame v izobraževanju na recepcijo literarnega besedila
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Opomba:

Tadeja Kadunc
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 04.04.2023
Ura: 14:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Skrivnosti rožnega venca v tipni slikanici in zvočnem posnetku
Mentor : izr. prof. dr. Aksinja Kermauner
Opomba:

Mateja Šacer
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 04.04.2023
Ura: 15:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Samozagovorništvo kot pomoč za večjo avtonomijo oseb z motnjo v duševnem razvoju
Mentor : izr. prof. dr. Janez Drobnič
Opomba:

icon open book

Novice

24. mar. | Novice

CVŽU: Vloga mediacije v šoli

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v četrtek, 24. marca 2023 organiziral predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli Martina Kovačič, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

23. mar. | Novice

GDI: Delavnica Dan gozdov

V torek, 21. marca 2023 smo na UP Pedagoški fakulteti obeležili Mednarodni dan gozdov.

icon arrow more

Dogodki