ObvestilaOBVESTIILA PAI

Zbrano dne 06.12.2023 ob 09:35


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 10.11.2023 - Sprememba urnika: Osnove pedagogike

2. obvestilo: 25.10.2023 - Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja udeležencev študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje

3. obvestilo: 25.10.2023 - Obvestilo glede spremembe e-pošteSprememba urnika: Osnove pedagogike
Datum: 10.11.2023

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je bil v urnik za obe skupini dodan termin za seminarske vaje pri predmetu Osnove pedagogike, in sicer izjemoma v soboto v popoldanskem času. Vljudno vas prosimo, da se z urnikom seznanite.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Služba za izobraževanje

Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja udeležencev študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje
Datum: 25.10.2023

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: Ceniki in obrazci - Študijski programi za izpopolnjevanje - Vseživljenjsko učenje (upr.si).

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na e-naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si. Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

Obvestilo glede spremembe e-pošte
Datum: 25.10.2023

Spoštovani,

vsem študentom in udeležencem programov za izpopolnjevanje Univerze na Primorskem je bil v ŠIS dodeljen e-naslov z domeno Univerze na Primorskem @student.upr.si, ki ste ga dolžni uporabljati za vso komunikacijo z Univerzo na Primorskem. Vaš nov »univerzitetni e-naslov« je sestavljen iz vaše vpisne številke in domene @student.upr.si (npr. 12345678@student.upr.si); v VIS/ŠIS je viden pod zavihkom Moji podatki. Geslo za vaš »univerzitetni e-naslov« je isto, kot ga imate za dostop v ŠIS. Naj tudi opozorimo, da bo fakulteta odgovarjala samo na vaša elektronska sporočila, ki bodo poslana z vašega univerzitetnega e-naslova.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

icon open book

Novice

5. dec. | Novice

Atrij UP PEF: Hladilnik toplega srca

Radio Capris organizira že tradicionalno akcijo Hladilnik dobrega srca, s katero pomagajo družinam v stiki (v obalno-kraški regiji). Sodelovanje UP in Radia Capris uspešno poteka že vrsto let, z njimi smo posebno povezani na dogodkih za študente (Orientation days in ŠtartUP), akcija pa povezuje širšo skupnost, zato smo se odzvali vabilu k sodelovanju v akciji.

5. dec. | Novice

Učilnica za življenje: Usposabljanje za učitelje ter študente pedagoških smeri

Z veseljem vas vabimo na večdnevno usposabljanje za učitelje srednjih in osnovnih šol ter študente pedagoških smeri, ki si želijo izkusiti tehnike facilitacije in poglobljeno razmisliti o trajnosti.

4. dec. | Novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem dosegla nov razvojni mejnik na področju visokošolske didaktike

V petek, 1. decembra 2023, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekali trije dogodki s področja visokošolske didaktike.

icon arrow more

Dogodki