Programi profesionalnega usposabljanja

Poleg študijskih programov za izpopolnjevanje UP PEF ponuja tudi več programov profesionalnega usposabljanja, ki jih izvaja skladno z odobritvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ). Programi so prvenstveno namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.

MIZŠ bo izvajanje programov sofinanciralo na osnovi predhodno izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in v okviru finančnih zmogljivosti proračunske postavke namenjene izobraževanju učiteljev.

Več informacij o programih najdete Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS), ki ga upravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

icon open book

Novice

24. mar. | Novice

CVŽU: Vloga mediacije v šoli

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v četrtek, 24. marca 2023 organiziral predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli Martina Kovačič, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

23. mar. | Novice

GDI: Delavnica Dan gozdov

V torek, 21. marca 2023 smo na UP Pedagoški fakulteti obeležili Mednarodni dan gozdov.

icon arrow more

Dogodki