Pridružite se na 7. konferenci Lastovke UP

datum: 13.02.2024

kategorija: Novice

Naslov konference: Podpora sodobnih digitalnih izobraževalnih tehnologij v trajnostnem, digitalnem in vključujočem visokošolskemu izobraževanju in raziskovanju

Lastovke2024-5.pngDrage kolegice in spoštovani kolegi,

vabimo vas, da se nam 8. marca 2024 pridružite na 7. konferenci Lastovke UP.

Konferenca Lastovke UP je namenjena izmenjavi izkušenj in predstavitvi primerov učinkovite uporabe sodobnih digitalnih tehnologij v visokošolskem pedagoškem in raziskovalnem procesu. Konferenca je namenjena predstavitvi in diskusiji o najnovejših trendih in izzivih, s katerimi se srečujemo pri integraciji teh tehnologij v izobraževalne sisteme, njihovi rabi pri učenju, poučevanju, raziskovanju in drugih podpornih procesih v visokošolskem izobraževanju.  

Dogodek bo potekal v okviru mednarodnega tedna odprtega izobraževanja (https://www.openeducationweek.org/), ki ga na Univerzi na Primorskem redno obeležujemo. Konferenca bo potekala v živo.

Razpravljali bomo o učinkovitosti različnih digitalnih tehnologij, etični in odgovorni rabi umetne inteligence, ter kako te tehnologije prispevajo k trajnostnemu, digitalnemu in vključujočemu visokošolskemu izobraževanju.

Dobrodošli so prispevki, ki obravnavajo izzive in dobre prakse z vidika posameznih znanstvenih ved in njihovih didaktik poučevanja, kakor tudi prispevki o vključevanju digitalnih tehnologij za podporo izobraževalnega procesa in njihovi vlogi pri zagotavljanju trajnostnega, digitalnega in vključujočega izobraževanja.

Vabimo vas, da predstavite vaše izkušnje in predloge za učinkovito rabo izbranih digitalnih tehnologij za pomoč pri pridobivanju znanja, praktičnih izkušenj, v raziskovalnem procesu in pri podpornih procesih za učinkovito izobraževanje in raziskovanje (knjižnica, strokovne službe, IKT podpora itd.). Dobrodošle so tudi predstavitve projektov UP, ki prispevajo k oblikovanju trajnostnega, digitalnega in vključujočega visokega šolstva, in razmišljanja o dilemah digitalizacije visokošolskega prostora.

Konference se lahko udeležite z do 15-minutno predstavitvijo prispevka ali pa kot udeleženci brez prispevka.

Udeležence s prispevkom prosimo, da do 22. februarja 2024 prijavijo svoj prispevek (naslov in povzetek do največ 200 besed v slovenščini ter do 5 ključnih besed) na spletnem naslovu https://1ka.arnes.si/LastovkeUP2024.

Udeležence brez prispevka pa prosimo, da zaradi lažje organizacije konference obvezno najavijo svojo udeležbo najkasneje do 5. marca 2024 na spletnem naslovu https://1ka.arnes.si/LastovkeUP2024.

Prav tako vabimo k sodelovanju tudi študente in njihove mentorje. To je odlična priložnost, da preko posterja predstavijo raziskovalno delo ali inovativno idejo, ki obravnava predstavljeno problematiko. Mentorji študente prijavite preko obrazca na povezavi: https://1ka.arnes.si/LastovkeUP2024poster.

Program konference bo predvidoma objavljen 1. marca 2024.

Vljudno vabljeni!

Programski in organizacijski odbor

 

GDI.png

 

 

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,  in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.