Študentje, vabljeni k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi v našo fakulteto

datum: 10.02.2024

kategorija: Za študente

Korenine Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, segajo daleč v preteklost, saj je tradicija izobraževanja učiteljev in skrbi za njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje na območju primorske regije prisotna že več kot 150 let. Pravi temelji današnje fakultete pa segajo v leto 1974, ko je bil v Kopru ustanovljen dislocirani oddelek Pedagoške akademije iz Ljubljane.

Študenti in študentke, vabimo vas, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 15. maja 2024 pošljete svoje spomine na fakulteto, izkušnje, ki ste jih doživeli oz. pridobili, ali vpoglede v razvoj fakultete. Izbrani prispevki, ki naj ne presegajo 200 besed, bodo objavljeni v strokovni monografiji, s katero se želimo pokloniti dosežkom in ohraniti trenutke, ki so zaznamovali pot naše fakultete. Vaše sodelovanje bo obogatilo jubilejno leto in pripomoglo k soustvarjanju prihodnosti pedagoškega delovanja.

Več informacij o jubilejnem letu je dostopnih na spletni strani UP PEF.

icon open book

Novice

20. feb. | Novice

50 let UP PEF: Še več ustvarjalnosti na Čevljarski ulici

20. februar - Koper je z današnjim dnem pridobil nov prostor, v katerem se bodo razvijali umetniško-oblikovalski nazori in poti študentov študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

17. feb. | Novice

Gibalne delavnice za predšolske otroke obalnih vrtcev

V času zimskega izpitnega obdobja, od 22. januarja do 16. februarja 2024, so bile za otroke iz obalnih vrtcev v okviru predmetov Didaktika športne vzgoje in Gibalno–športne dejavnosti organizirane gibalne delavnice.

16. feb. | Novice

Obisk delegacije UP PEF na državni univerzi v Namibiji

V tednu med 5. in 9. februarjem 2024 so prof. dr. Silva Bratož, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik in mag. Maja Bratuš Vidmar obiskali partnersko institucijo v Namibiji (University of Namibia - UNAM).

icon arrow more

Dogodki