Anonimno: Anketa za študente s statusom – delite svoj povratni odziv zadovoljstva

datum: 02.04.2023

kategorija: Za študente

Delovna skupina za organizacije in vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov na UP je pripravila kratek vprašalnik o zadovoljstvu študentov s posebnimi statusi na UP.

Komu je namenjen vprašalnik?

Namenjen je vsem študentom UP, ki imajo:

  • Status študenta s posebnimi potrebami;
  • Status študenta kategoriziranega športnika ali trenerja kategoriziranih športnikov;
  • Status študenta priznanega umetnika ali kulturnika;
  • Status študenta z udeležbo na (področnih) mednarodnih tekmovanjih;
  • Status študenta starša

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi: https://bit.ly/3JO4aqG      

Hvala za izpolnitev anonimnega vprašalnika, ki bo pripomogel k spremljanju zadovoljstva študentov s posebnimi statusi ter posledično evalvaciji obstoječega sistema. 


ANG:

Anonymous: Survey for students with status - share your satisfaction feedback 

The Working Group on the Organisation and Establishment of a System for the Identification of Special Groups of Students at UP has prepared a short questionnaire on the satisfaction of students with special status at UP.

 

Who is the questionnaire for?

It is intended for all UP students who have:

- Status of a student with special needs;

- Student status of a categorised athlete or coach of categorised athletes;

- Student status of a recognised artist or cultural practitioner;

- Status of a student with participation in (regional) international competitions;

- Status of student parent

 

The questionnaire is available at the following link: https://bit.ly/3JO4aqG  

Thank you for completing the anonymous questionnaire, which will help to monitor the satisfaction of students with special statuses and, consequently, to evaluate the existing system.

icon open book

Novice

31. maj. | Novice

Erazmus+ na temo Youth Courage

Naša fakulteta sodeluje v projektu Erazmus+ na temo Youth Courage.

31. maj. | Novice

Podeljena priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2022

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU v torek, 30. maja 2023, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022, med nagrajenci tudi Univerza na Primorskem - UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) skupaj z Radiom Koper in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej.

29. maj. | Novice

Teden ljubiteljske kulture: strokovni posvet Lutke v pedagogiki

Center mladih Koper, 1. 6. 2023, ob 13.30.

icon arrow more

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more