Obisk strokovnih in pedagoških delavcev UP PEF na Filozofski fakulteti Univerze v Črni gori

datum: 29.06.2022

kategorija: Novice

Tina Kadunec, Tina Vičič, Lara Krmac, Nuša Vatovec, Kristjan Hrvatin, Matija Jenko, dr. Janez Drobnič in dr. Tomaž Grušovnik so v tednu od 3. do 10. junija v okviru ERASMUS+ izmenjave obiskali Filozofsko fakulteto Univerze v Črni gori v Nikšiču (FF UCG). Na edini črnogorski javni univerzi so spoznali sistem visokošolskega izobraževanja ter delovanje visokošolskih ustanov v Črni gor ter navezali stike z zaposlenimi na FF UCG.

V okviru izmenjave so se na bilateralnih sestankih srečali z različnimi profili strokovnih delavcev na FF UCG, ki so jim predstavili dobre prakse dela tako pedagoških kot strokovnih kadrov na fakulteti, ki se jih lahko integrira tudi v slovensko univerzitetno okolje, prav tako pa so naši kolegi gostiteljem prenesli slovenska znanja in ideje. Na strokovnem posvetu z dekanjo in prodekanjo za mednarodno sodelovanje FF UCG so se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju ter določili memorandum za naslednje 5-letno obdobje.

V skladu s Srednjeročno strategijo UP 2021-2027 ki vključuje znanstveno-raziskovalno in pedagoško odličnost, razvoj in posodabljanje inovativnih študijskih programov, sodelovanje z okoljem v širšem nacionalnem in mednarodnem smislu ter povečevanje mednarodne prepoznavnosti UP v globalni mreži univerz ter internacionalizaciji doma je bil z obiskom FF UCG storjen še eden v nizu mnogih korakov, s katerimi Pedagoška fakulteta UP prispeva k uresničevanju omenjene strategije.

CG_2022_5.JPG

CG_2022_3.JPG