Uspešna izvedba Erasmus+ projekta v OŠ Škofije in Ankaran

datum: 05.07.2024

kategorija: Novice

V okviru Erasmus + projekta Promoting Learning Environments from Nursery to Primary Education so bile med aprilom in majem 2024 izvedene učne ure pri predmetih Matematika, Šport, Geografija in Glasba na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije ter Osnovni šoli in vrtcu Ankaran.

Osrednji namen izvedenih učnih ur je bil načrtovati in oblikovati inkluzivno učno okolje z upoštevanjem fizične, akademske in socialne dimenzije. Sodelujoči so sledili premisi, da učno okolje presega zgolj njegovo fizično dimenzijo, čeprav je ta pomembna, saj je v njem ključno zagotavljanje priložnosti za samostojno in aktivno sodelovanje v učnem procesu. Upoštevana je bila ključna značilnost učnega okolja, to so odnosi, ki se tvorijo med učenci ali učenci in učitelji. Smotrno so bili načrtovani načini vrednotenja učnega procesa in podajanja povratne informacije z namenom spodbujanja sprejemanja odgovornosti učencev za učenje in odkrivanja skritih potencialov. Fizično okolje je bilo načrtovano po principu učnih postaj, predvideni so bili raznovrstni materiali z namenom podpiranje samostojnega učenja, raziskovanja in sodelovanja. Spoznavanje in raziskovanje novih vsebin v okviru posameznih predmetov je bilo podprto z digitalnimi orodji, kadar se je njihova raba izkazala za smiselno pri izgrajevanju znanja.

IG_post_UP_PEF__5_.jpg

Učne ure so izvedle študentke študijskega programa Razredni pouk, in sicer Lejla Stanonik, Renata Krkoč in Pija Sever ob podpori dr. Sanele Hudovernik ter Lea Ovidoni in Eva Sintič ob podpori dr. Barbare Kopačin, Lara Strgaršek in Katja Krč ob podpori dr. Tadeje Volmut ter Ana Porok ob podpori asis. Matije Jenka in dr. Barbare Kopačin. Projekt aktivnosti na UP PEF koordinira dr. Karmen Drljić.