Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

datum: 20.06.2024

kategorija: Novice

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

Korenine Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, segajo daleč v preteklost, saj je tradicija izobraževanja učiteljev in skrbi za njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje na območju primorske regije prisotna že več kot 150 let. Pravi temelji današnje fakultete pa segajo v leto 1974, ko je bil v Kopru ustanovljen dislocirani oddelek Pedagoške akademije iz Ljubljane.

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 pošljejo svoje spomine na fakulteto, izkušnje, ki so jih doživeli oz. pridobili, ali vpoglede v razvoj fakultete. Izbrani prispevki, ki naj ne presegajo 200 besed, bodo objavljeni v strokovni monografiji, s katero se bo poklonilo dosežkom in ohranilo  trenutke, ki so zaznamovali pot fakultete.

Sodelovanje bo obogatilo jubilejno leto in pripomoglo k soustvarjanju prihodnosti pedagoškega delovanja.