Na UP PEF uspešno izpeljano pedagoško sodelovanje s Cenntenial College Faculty Early Childhood Education, Kanada

datum: 04.06.2024

kategorija: Novice

V študijskem letu 2023/24 je dr. Karmen Drljić s študenti 2. letnika visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja v okviru predmeta Inkluzija v vrtcu uspešno izvedla sodelovanje s študenti Cenntenial College Faculty Early Childhood Education, Kanada, pri predmetu Advocacy and the Emerging Professional.

Sodelovanje je nastalo kot plod povezav in srečanj v okviru Internationala Weeka v Ghentu, Belgija junija 2023 in se je nadaljevalo v okviru pilotnega projekta GDI UP aktivnosti 2.4 Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja. Med UP PEF in Cenntenial College Faculty Early Childhood Education je bila sklenjena pogodba o sodelovanju, ki bo omogočila pedagoško povezovanje s kanadskimi kolegicami tudi drugim izvajalcem visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja.

Mednarodno_sodelovanje_Kanada_slika1.jpg

Rdeča nit pedagoškega dela pa je bilo projektno delo, ki je bilo osredinjeno na povezovanja zagovorništva in inkluzivnih tem v predšolski vzgoji in izobraževanju. Študenti in študentke obeh fakultet so v začetku prepoznale specifične inkluzivne teme, ki jih lahko kot bodoče vzgojiteljice zagovarjajo v vrtčevskem okolju, širšem profesionalnem krogu in v skupnosti. Sledila je identifikacija ključnih interesnih skupin, nato pa še načrt izvedbe zagovorniške prakse ter oblikovanje informacijskega letaka. 

Vsebinsko in izkušenjsko bogato mednarodno sodelovanje je omogočilo preizkušanje nekaterih elementov pristopa COIL (Collaborative Online International Learning), pri učenju in poučevanju pa so bili uporabljeni tudi različni pedagoški pristopi, podprti z digitalno tehnologijo:  kombinirano učenje, sodelovalno učenje in projektno učenje, študijski proces pa je potekal tako sinhrono kot asinhrono. 

Posamezna skupina študentov in študentk je ob koncu semestra pripravila videoposnetek, v katerem je predstavila svoje projektno delo in ga objavila v spletni učilnici Cenntenial College Faculty Early Childhood Education z namenom medvrstniškega podajanja informacij in izmenjave znanj. 

Študentom so mentorsko podporo nudile dr. Karmen Drljić, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ter Tiffany Dittmann, BA., MA. in Meredith Farley Cenntenial College Faculty Early Childhood Education, Kanada.

9-logotipi-zaporedje-si-4.jpg

Mednarodno_sodelovanje_Kanada_slika2.jpg