UP PEF s konzorcijskimi partnerji uspešno pridobila nov projekt

datum: 31.05.2024

kategorija: Novice

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je kot konzorcijski partner, pod vodstvom izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad, skupaj z vodilnim partnerjem in prijaviteljem, Zavodom Antona Martina Slomška, ki ga vodi dr. Andrej Flogie, uspešno pridobila projekt Generativna umetna inteligenca v izobraževanju.

V projektu Generativna UI v izobraževanju smo v središče postavili na učenca osredinjeno učenje in poučevanje. To pomeni, da je ključno izhodišče in namen projekta proučevanje, načrtovanje ter aplikacija smernic za smiselno rabo GUI v učenju in poučevanju z namenom podpore doseganja učnih ciljev.  Teoretične osnove projekta izhajajo iz dveh v pedagoški stroki uveljavljenih modelov, pri čemer je jedro projekta preplet treh področij: i) raziskovanje področja GUI,  ii) preizkušanje pedagoških pristopov v povezavi z GUI ter iii) ustreznih vsebin in aplikacij (z G - UI), ki lahko v procesu učenja in poučevanja podprejo tako učitelja kot učenca. Za namene projekta Generativna umetna inteligenca v izobraževanju smo ciljno in namensko oblikovali konzorcij, ki bo lahko smiselno in ustrezno dosegal in strokovno podprl zastavljene cilje projekta v trajanju od junija 2024 do junija 2026.

Umetna_inteligenca_v_razredu.png

Spletna stran vodilnega partnerja, Zavoda Antona Martina Slomška.

Projekt v vrednosti do 1.000.000 EUR financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v razvojnem področju Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev digitalnih in drugih kompetenc za nove poklice, zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja (PP 221170 C3K12IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja-NOO-MIZŠ-MVI). UP_PEF_zunaj.png