Česa se v resnici bojimo? Uvajanje temeljnih vsebin računalništva in informatike v predšolsko vzgojo in izobraževanje.

datum: 16.11.2023

kategorija: Novice

V ponedeljek, 13. novembra 2023, je izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad na strokovnem posvetu Skupnosti vrtcev Slovenije za naslovom Vrtec na poti prihodnosti (izzivi, priložnosti in kreativni pedagoški pristopi) izvedla plenarno predavanje z naslovom »Česa se v resnici bojimo? Uvajanje temeljnih vsebin računalništva in informatike v predšolsko vzgojo in izobraževanje«.

B-RIN_1.jpg

V predavanju je predstavila ključne koncepte in načine spodbujanja računalniškega mišljenja v vrtcih, izpostavila nekatere didaktične pristope za vključevanje temeljnih vsebin računalništva in informatike ter odprla danes aktualna vprašanje varne in smiselne rabe digitalnih orodij v predšolskem obdobju.  Predstavila je tudi primer eksperimentalnega in sistemskega oblikovanja podpornih okolij za vključevanje temeljnih vsebin RIN ter mehanizme izmenjave izkušenj in dobrih praks, ki jih Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta razvija v okviru projekta  B-RIN

logotipi.png

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Univerza na Primorskem je vodilni partner projekta, vodja projekta je dr. Sonja Čotar Konrad z UP PEF.