Prva enota večjezičnega vrtca v Kopru

datum: 07.11.2023

kategorija: Novice

Raziskovalno-razvojna enota predšolske vzgoje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem

20231103_113928.jpg

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je v sodelovanju z Vrtcem Koper in Mestno občino Koper ustanovila raziskovalno-razvojno enoto predšolske vzgoje. Gre za prvo tovrstno sodelovanje univerzitetnega okolja, lokalne skupnosti in predšolske vzgoje kot organizirane dejavnosti v Sloveniji. Z namenom koordiniranega povezovanja vseh deležnikov je v torek, 7. novembra 2023, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekala konstitutivna seja Sveta Raziskovalno-razvojne enote predšolske vzgoje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (RA-RA), ki povezuje raziskovalce in strokovne delavce, predstavnike staršev, predstavnike lokalne skupnosti, ravnatelje vrtcev in vodstvo fakultete.

Namen enote RA-RA je predvsem skrb za zagotavljanje predšolske vzgoje kot celovitega in enovitega  sistema, z upoštevanjem značilnosti dvo/večjezičnega okolja in zagotavljanja  medkulturne in večjezične vzgojno-izobraževalne interakcije z okoljem. Enota RA-RA je usmerjena v razvijanje spodbudnega učnega okolja, v okviru katerega bo zagotovljena razvojno in kulturno primerna praksa, ki med drugim vključuje učenje v slovenščini, italijanščini in angleščini, razvoj jezikovnega in kulturnega zavedanja pri otrocih, medpodročno povezovanje ter participacijo otrok.

Omogočen bo razvoj pristopov z namenom podpore strokovnim, svetovalnim in vodstvenim delavcem vrtcev pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje na lokalni in regionalni ravni ter razvoj modela večjezičnega vrtca. Na podlagi spoznanj pa bo RA-RA lahko zagotavljala tudi ekspertno podporo pri razvoju politik na področju predšolske vzgoje na nacionalni in mednarodni ravni.

Priprave med Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Vrtcem Koper in Mesto občino Koper potekajo že od leta 2020, pri tem pa sodelujejo tudi starši otrok, vključenih v vrtec.  Aktivnosti raziskovalno-razvojnega dela pa potekajo že od avgusta 2023.

Z namenom zagotavljanja pogojev za raziskovanje je Senat Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem na svoji 2. redni seji dne 1. 9. 2023 sprejel Akt o organiziranosti in delovanju raziskovalno-razvojne enote Predšolske vzgoje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (RA-RA), s čimer je bilo zagotovljeno dolgoročno raziskovalno-razvojno delovanje.

Uspeh enote RA-RA  je v skupnem, povezanem in integriranem delovanju Mestne občine Koper, Vrtca Koper ter Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem z namenom raziskovanja in razvoja predšolske vzgoje ter s tem zagotavljanja kakovosti vzgoje za vse otroke.

Ra_ra_pop.png

ra_ra_pop_1.png

uni_na_primorskem_035.JPG