Članice delovne skupine pilotnega projekta GDI UP na mednarodnem dogodku The road to digital, equitable and green higher education

datum: 06.11.2023

kategorija: Novice

Članice delovne skupine pilotnega projekta GDI UP – aktivnost 2.4 Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja so se udeležile mednarodnega dogodka The road to digital, equitable and green higher education, ki je potekal v organizaciji Universitat Oberta de Catalunya in Times Higher Education.

V okviru mednarodnega dogodka so bili naslovljeni različni izzivi, s katerimi se soočamo v družbi in na katera se mora visokošolski prostor odzvati z razvijanjem ustreznih znanj, spretnosti ter z oblikovanjem prožnega, pravičnega in trajnostnega izobraževanja. Osrednja tema konference je bil digitalni prehod, ki naj omogoča čim bolj učinkovit odziv na potrebe študentov, zaposlenih in družbe. V različnih kontekstih je bilo poudarjeno, da doseganje globinskih sprememb v procesu digitalnega prehoda ni možno, kadar so spremembe fragmentirane, delne in naključno vpete v obstoječe sisteme – prednost naj bo dana smiselnemu preoblikovanju in ne zgolj prenavljanju. Le celostno načrtovanje digitalnega prehoda in sodelovanje različnih akterjev ter disciplin ustvarja pogoje za doseganje pomembnih učinkov digitalizacije.

Na mednarodnem dogodku so bili tudi prestavljeni primeri dobrih praks in digitalna orodja, ki jih bomo v multiplikatorskem slogu delili v okviru multiplikatorskega dne.

 

dr. Karmen Drljić, koordinatorica aktivnosti 2.4 Kompetence zelenega in digitalnega prehoda

v študijskem programu Predšolska vzgoja

 

Digital.png

9-logotipi-zaporedje-si-4.jpg

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.