Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Andreje Ljubič

datum: 19.09.2023

kategorija: Novice

Vabljeni na predstavitev teme doktorske disertacije študentke doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede.

 

Predstavitev bo v petek, 6. oktobra 2023 ob 12.30 v predavalnici P1 na UP PEF.

 

Naslov teme:

Kompetenčni model obravnave starejših odraslih oseb z demenco z uporabo pristopa Montessori

 

Mentorica: prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Somentorica: doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

 

 

 

Koper, 19. 9. 2023   

Referat za študente UP PEF