Vseživljenjsko učenje je potrebno umestiti v vse pore naše družbe in sistem vzgoje in izobraževanja

datum: 07.09.2023

kategorija: Novice

Ob zaključku raziskovalnega projekta »Vseživljensko učenje za trajnostni razvoj in digitalni preboj«, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 6. septembra 2023 organizirali okroglo mizo »Odgovornost za vseživjenjsko učenje in trajnostni razvoj v slovenski družbi: kdo so nosilci razvoja?« Poleg članov projekte skupine, to so raziskovalci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske fakuletete Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, Andragoškega centra Slovenije ter Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete kot vodilne partnerica, so se okrogle mize udeležili tudi študenti, predstavniki izobraževalcev in drugi.

 Okrogla_miza_VZU___06.09.2023.jpgUdeležence sta  pozdravila prof. dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete in prof. dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje, ki je poudaril pomen vzgoje in izobraževanja  kot ključnega dejavnika trajnostnega razvoja in digitalnega preboja naše družbe.

Uvodoma je vodja projekta, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec predstavila projekt, najpomembnejše ugototitve, dileme in odprta vprašanja. Okroglo mizo je vodila izr,. prof. dr. Valentina Franca, govorci pa so bili: Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki je izpostavila vlogo sindikatov in delavcev pri spodbujanju vseživljenjskega učenja, Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, ki je osvetlil perspektivo delodajalcev in podjetij v procesu vseživljenjskega učenja, dr. Anja Kopač, predsednica strokovnega sveta Inštituta 1. maj in bivša ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je poudarila pomembnost socialne politike in enakih možnosti pri podpiranju učenja skozi celotno življenje, ter dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, ki je predstavila vlogo centra v procesu krepitve vseživljenjskega učenja v novih razmerah.

Govorniki_okrogla_miza_VZU_2023.jpg

Na okrogli mizi so govorci poudarili, da je potrebno vseživljenjsko učenje umestiti v vse pore naše družbe in celoten sistem vzgoje in izobraževanja od vrtcev dalje pri čemer mora osrednje mesto imeti ozaveščanje posameznikov in družbe kot celote o nujnosti vseživljenjskega učenja. Saj bi,  glede na napovedi tehnološkega razvoja povezanega z robotizacijo, izginjanjem manj zahtevnih delovnih mest, digitalizacijo in delovanje v digitalno bogatih okoljih, morali vsi odrasli razviti spretnosti, ki jim bodo omogočale boljšo zaposljivost, vključevanje v digitalno družbo in sodelovanje v skupnosti, pri čemer so posebej pomembne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatem okolju.

Dodajmo še, da je ob tej priložnosti pri Založbi Univerze na Primorskem izšla znanstvena monografija Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj.

Monografija_Mezgec_Lepicnik_2023.jpg

udele__enci_okrogla_miza_VZU_2023.jpg