19. mednarodni znanstveni sestanek: Vzgoja in izobraževanje iz perspektive preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

datum: 24.08.2023

kategorija: Novice

15. septembra 2023 bo Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto organizirala 19. mednarodni znanstveni sestanek na temo Vzgoja in izobraževanje iz perspektive preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Pri načrtovanju prihodnosti se oziramo v preteklost. Vzgoja in izobraževanje se soočata z izzivi družbenoekonomskih razmer, vsakokratnih politik in izzivi predvidevanja usposobljenosti mladih po končanem šolanju. Na mednarodnem znanstvenem sestanku želimo spodbuditi razpravo, ki bi osvetlila vzgojno-izobraževalne probleme v soočanju perspektiv preteklosti in prihodnosti. Kako sta bila in sta pojmovana vzgoja in izobraževanje za uspešno učenje in spodbujanje razvoja v hitro napredujočem tehnološkem svetu? Teoretske tradicije se gradijo v različnih pojmovnih okvirih, ki jim omogočajo opredelitev temeljnih smotrov in načel. Sobivanje disciplin v šolskem polju omogoča plodno razpravo in nove poglede.

S povabilom k sodelovanju na mednarodnem znanstvenem sestanku odpiramo prostor raziskovalcem, ki so pripravljeni svoje zanimanje in raziskovalne probleme predstaviti bodisi z vidika preteklosti, prihodnosti bodisi med preteklostjo in prihodnostjo. Dobrodošli so empirični in teoretični prispevki različnih perspektiv in teoretskih podlag, ki osvetljujejo mnogoterost šolskega polja, ravni vzgoje in izobraževanja, deležnike, procese, produkte in dosežke, ki sestavljajo izzive raziskovanju v izobraževanju.

Mednarodni znanstveni sestanek bo doprinesel k razmišljanju o prihodnosti vzgoje in izobraževanja. Soočamo se z izzivi posodabljanja šolskih in univerzitetnih izobraževalnih programov, še predvsem posodabljanja programov izobraževanja učiteljev, vzgojiteljev, pedagogov ter drugih pedagoških delavcev. Tudi zato je potrebno kritično razmišljanje o tem, kaj je mogoče in čemu dati prednost.
 

Namen 19. mednarodnega znanstvenega sestanka je spodbuditi raziskovanje in kritično razpravo o pogledih na vzgojo in izobraževanje v različnih obdobjih in kako le-ta lahko doprinesejo k prihodnosti vzgoje in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja.

 

Program znanstvenega sestanka

 

Veselimo se strokovnih razprav in sodelovanja z vami.

Vodja programskega odbora,

prof. dr. Andreja Istenič