UP PEF pridobila dva pomembna ERASMUS+ projekta

datum: 23.08.2023

kategorija: Novice

UP PEF je pridobila dva Erasmus+ projekta in sicer Boosting Digital Excellence and Aptitude of Universities in the Countries of East Partnership (BEAUCOUP) ter Science&Math educational games from preschool to university" (SciMaG).

Boosting Digital Excellence and Aptitude of Universities in the Countries of East Partnership (BEAUCOUP)

Projekt BEAUCOUP je združil 21 partnerjev iz 6 držav, vključno z 11 univerzami, 2 šolama, 3 vrtci, 1 nevladno organizacijo EdTech, 1 javnim sindikatom, 1 raziskovalnim inštitutom in 2 ministrstvi, ki predstavljajo trdno podlago za uspešno izvajanje projekta.

Naši najbolj učinkoviti rezultati vključujejo vzpostavitev centrov odličnosti za digitalne kompetence, uvedbo novih in posodobljenih tečajev za tehnološko posredovano učenje, večjo digitalno usposobljenost učencev in izobraževalcev, načrte za povečanje digitalne usposobljenosti izobraževalcev v regiji, krepitev zmogljivosti za trajnostni razvoj digitalnih spretnosti in internacionalizacijo vključenih partnerjev. Projekt BEAUCOUP bo vplival na več kot 750 akademskih in 70 administrativnih delavcev, 7700 študentov, 3000 učiteljev na praksi, 200 vodstvenih delavcev visokošolskih zavodov in oblikovalcev politik. Rezultati projekta zagotavljajo njihov intenziven vpliv in dolgoročno trajnost.

 

Science&Math educational games from preschool to university" (SciMaG)

Glavni cilj projekta SciMaG je zasnovati, ustvariti in preizkusiti izobraževalne igre, ki razvijajo matematično, naravoslovno in digitalno pismenost. Dejavnosti bodo temeljile na interdisciplinarnem pristopu in spodbujale pismenost, socialne veščine in ustvarjalnost učencev v različnih oblikah izražanja.

Koordinator projekta je Univerza na Reki, partnerske organizacije pa so: Univerza na Primorskem (UP PEF), Univerza v Novem Sadu, Centar tehničke kulture Rijeka, Gimnazija Jovan Jovanović Novi Sad, Osnovna šola Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci in Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo.

Projekt se bo začel izvajati 1. 9. 2023.