Objavljen je razpis za vpis v programe za izpopolnjevanje

datum: 19.07.2023

kategorija: Novice

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Z zakoni ali podzakonskimi akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

UP PEF za leto 2023/2024 razpisuje dva študijska programa za izpopolnjevanje: