Uspešen zaključek študijskih skupin za osnovne šole projekta Učilnica za življenje

datum: 21.06.2023

kategorija: Novice

V sklopu projekta Učilnica za življenje smo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, v Kopru, izvedli 6 srečanj s študijskimi skupinami, ki so jih sestavljale učiteljice obalnih osnovnih šol.

Na srečanjih so učiteljice razvijale učne scenarije, s katerimi bi pri učencih razvijali celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja. Učni scenariji so temeljili na problemskem učenju in razvijanju ekosocialnih kompetenc, zato so učitelji izhajali iz Evropskega okvira kompetenc za trajnost (GreenComp) in Cilji notranjega razvoja (Inner Development Goals), ki jim jih je predstavila programska vodja projekta in ambasadorka evropskega podnebnega pakta, Maja Vrčon. Osredotočili smo se na različne pereče okoljske tematike, kot so onesnaženje vode in zraka, problematika odpadkov in onesnaževanje s plastiko ter ohranjanje biodiverzitete. Na zadnjem srečanju so učiteljice predstavile učne scenarije, med katerim so nekateri bili že uspešno preverjeni v praksi, nekateri pa še bodo. 

01_Studijske-OS-zakljucek-foto1-2048x1536.jpg

V septembru nas čaka še Mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju, ki bo potekala 28. in 29. 9. 2023, na UP Pedagoški fakulteti na temo učenja v lokalnem okolju (ang. place-based learning). FB dogodek.

Več o projektu Učilnica za življenje si lahko preberete spletni strani www.ucilnica.eu