GDI: Možnosti rabe izobraževalnih robotov pri učenju in poučevanju

datum: 16.05.2023

kategorija: Novice

Na delavnici z naslovom Možnosti rabe izobraževalnih robotov pri učenju in poučevanju, ki je 9. maja 2023, potekala na Univerzi na Primorskem Pedagoški fakulteti v okviru projekta GDI UP – aktivnost 2.4  Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja so udeleženci spoznali osnove programiranja in računalniškega mišljenja z izobraževalnim robotkom Kubo ter izobraževalnim pripomočkom MakeyMakey.

Predstavljene so bile možnosti uporabe robotka Kuba tako v šolskem kot predšolskem obdobju ter načini, kako robotiko povezati z različnimi področji. Udeležencem je bilo predstavljeno, kako vključevati robote v medpredmetno/medpodročno povezane sklope. Prepričali so se, da digitalna tehnologija spodbuja tudi sodelovanje in ustvarjalnost tako otroka kot vzgojitelja/učitelja.   

 

Delavnico sta vodila Adem Ibrahimović, vodja programa KUBO pri Podjetniškem inkubatorju Kočevje in Marko Stijepić, direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje (https://www.inkubator-kocevje.si/kubo). 

 

 

GDI_DIGITALNI_ROBOTI2.jpg

GDI_DIGITALNI_ROBOTI3.jpg

GDI__DIGITALNI_ROBOTI1.jpg

GDI_DIGITALNI_ROBOTI.jpg

8-kubo.jpg

GDI_LOGO.png

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

icon open book

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more