Digitalni PAI - Digital PAI: Potekajo prijave na dve delavnici

datum: 16.05.2023

kategorija: Novice

Spoštovani, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) vabi na pilotno izvedbo izbranih delavnic v okviru Programa usposabljanja za uporabo digitalnih tehnologij pri visokošolskem poučevanju (Digitalni PAI).

Prva izvedba programa Digitalni PAI se izvaja od 6. 4. 2023 do 30. 6. 2023, visokošolski učitelji in drugi zainteresirani sodelavci, pa se lahko pridružijo vse do zaključka projektne aktivnosti. Za vsako opravljeno delavnico prejmejo udeleženci potrdilo o doseganju učnih izidov, z ustreznim številom opravljenih delavnic posameznega modula, pa lahko pridobijo potrdilo o opravljenem Programu Digitalni PAI.

Trenutno potekajo prijave na delavnici:

  • Ustvarjanje lastnih vsebin s pomočjo sistema za upravljanje učenja Moodle (26. 5. 2023 - 12. 6. 2023), PRIJAVA;
  • Orodja za podporo pisanju znanstvenih besedil (spletni slovarji in prevajalniki, orodja za jezikovni pregled besedil in orodja za urejanje referenc (2. 6. 2023 - 23. 6. 2023), PRIJAVA

Več o programu Digitalni PAI in vsebini posameznih delavnic si lahko preberete TUKAJ. V kratkem bodo objavljeni novi termini delavnic!

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: .    

GDI_LOGO.png


****************************************************************************
Dear colleagues,

the Faculty of Education of the University of Primorska invites to the pilot implementation of selected workshops within the framework of the Training Programme for the Use of Digital Technologies in Higher Education Teaching (Digital PAI), which is being implemented within the framework of the Green, Digital and Inclusive University of Primorska (GDI UP) project. 

The first Digital PAI programme content started on 6 April 2023 and will run until 30 June 2023. Higher education teachers and all others interested are invited to join us for the workshops that are scheduled to be carried out until the end of the project activities. For each workshop completed, participants will receive a certificate of achievement of the learning outcomes, and with a sufficient number of workshops completed in each module, can obtain a certificate of successful completion of the Digital PAI Programme.

Registration for the workshops is now open:

 

  • Creating engaging learning materials using the Moodle learning management system tools (26 May 2023 - 12 June 2023) REGISTRATION;
  • Digital tools to support academic writing (online dictionaries and translators, proofreading tools and reference management software (2 June 2023 - 23 June 2023) REGISTRATION.

 

More information about the Digital PAI programme and the content of each workshop can be found HERE. Dates of upcoming workshops will be announced soon!

For further information please contact:   

GDI_LOGO.png

 

icon open book

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more