Vabljeni na gostujoče predavanje z naslovom Učiti se biti: filozofija izobraževanja za večvrstno skupnost

datum: 08.05.2023

kategorija: Novice

V sredo, 17. 5. 2023 ob 14. uri na UP PEF, predavalnica FM3 / Wednesday, MAY 17, 2023 at 2:00 PM, UP PEF, FM3 lecture room (next to the faculty atrium)

Title: "Learning to Be: a philosophy of education for a multispecies community?"

Abstract: On the occasion of last year's 50th anniversary of UNESCO's Faure Report, also known as Learning to Be (Faure et al, 1972), I will scrutinize its notion of emancipation in the context of postmodern society and, in particular, the ecological and animal ethical crisis. How can we understand learning for or as emancipation that counters the hyper-functionalisation of humans and nonhumans and fosters the well-being of all in an ethical and sustainable society?

 

Naslov predavanja: "Učiti se biti: filozofija izobraževanja za večvrstno skupnost?"

Povzetek: Ob lanskoletni petdesetletnici Unescovega Faurejevega poročila, znanega tudi kot Učiti se biti (Faure et al., 1972), bom podrobno preučila njegov pojem emancipacije v kontekstu postmoderne družbe ter zlasti ekološke etične krize, povezane tudi z živalmi. Kako lahko razumemo učenje za- ali kot emancipacijo, ki nasprotuje hiperfunkcionalizaciji ljudi in nečloveških bitij ter spodbuja blaginjo vseh v etični in trajnostni družbi?

Lecturer: Reingard Spannring studied sociology in Vienna and Sussex (UK) and has been working at the Institute for Educational Science at the University of Innsbruck, Austria, since 2006. Her main research and teaching areas are critical animal studies, environmental education research, lifelong learning, philosophy of education, learning theories and youth research.

gostujo__e.png

Predavateljica: Reingard Spannring je študirala sociologijo na Dunaju in v Sussexu (Združeno kraljestvo), od leta 2006 pa dela na Inštitutu za Edukacijske vede na Univerzi v Innsbrucku v Avstriji. Njena glavna raziskovalna in pedagoška področja so kritične animalistične študije, raziskovanje okoljske vzgoje, vseživljenjsko učenje, filozofija vzgoje in izobraževanja, teorije učenja in raziskovanje mladih.

icon open book

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more