Digitalni prehod predšolskega izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

datum: 17.04.2023

kategorija: Novice

V okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP), aktivnost pilotnega projekta Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja, ki jo s skupino visokošolskih učiteljev vodi dr. Karmen Drljić, so v tednu od 11. do 13. aprila 2023 na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti potekali mednarodni dnevi z naslovom Pomen rabe digitalnih orodij v dodiplomskem študijskem programu Predšolske vzgoje, v okviru katerih smo naslovili vprašanje vključevanja digitalnih tehnologij v visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja.

Družba 5.0 predvideva trajnostni, vključujoč družbenogospodarski sistem, ki bo slonel na razvoju in digitalizaciji (UNESCO 2019). Celotna zgodovina šolstva in spremembe na področju vzgoje in izobraževanja pričajo o vlogi šolstva pri razvoju družbe in njegovem aktivnem odzivu na značilnosti ter potrebe okolja. Vključevanje temeljnih znanj računalništva in informatike (RIN), spodbujanje razvoja računalniškega mišljenja, ki ga poleg branja, pisanja in računanja umeščamo med spretnosti 21. stoletja, in kompetenc rabe digitalne tehnologije v celotni vertikali vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji pomeni izhodišče za zagotavljanje kontinuiranega prizadevanja za trajnostni, inkluziven in digitalno podprt razvoj posameznika in družbe.

Razumevanje temeljnih znanj RIN, računalniškega mišljenja ter izgrajevanje pedagoških digitalne kompetence študentom, bodočim vzgojiteljem predšolskih otrok, omogočajo oblikovanje stališč in vrednot za ustrezno rabo digitalne tehnologije v predšolskem izobraževanju. Izključno na ta način lahko zagotavljamo ne le pravične dostopnosti do digitalne tehnologije, ampak predvsem varno, nadzorovano, razvojno primerno ter strokovno utemeljeno rabo digitalne tehnologije v predšolskem obdobju. Na mednarodnih dnevih smo vključevanje temeljnih znanj računalništva in informatike, spodbujanje razvoja in računalniškega mišljenja ter razvoja kompetenc rabe digitalne tehnologije naslovili s perspektive mednarodnih izkušenj in različnih disciplin. Sodelovali so Tuulikki Ukkonen-Mikkola iz Univerze Jyväskylä, Finska in Jonna Kangas iz Univerze Helsinki, Finska, Anthi Karatrantou iz Univerze v Patrasu, Grčija, Jeanette Ross iz Univerze v Heidelbergu, Nemčija, Ana Mirković Moguš iz Univerze v Osijeku, Hrvaška ter Tonia De Giuseppe iz Univerza Giustino Fortunato, Italija in Annalisa Ianniello iz Univerze v Salernu Fisciano, Italija. Mednarodne izkušnje kažejo na dejstvo, da so elementi temeljnih znanj računalništva in informatike, aktivnosti razvijanja računalniškega mišljenja ter kompetenc rabe digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnih sistem gostujočih držav že dlje časa uspešno integrirani v kurikulum predšolskega izobraževanja.

Mednarodni dnevi so bili sklenjeni z okroglo mizo Razumevanje pomena digitalne tehnologije v dodiplomskem programu Predšolske vzgoje, kjer so bili predstavljeni mednarodne izkušnje digitalizacije visokošolskega prostora v gostujočih državah, pogled na vključevanje digitalne tehnologije iz razvojno-psihološke perspektive, načrtovanja pedagoškega procesa in vključevanje digitalnih orodij ter pomena razumevanja koncepta digitalne enakosti.  

 

dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Karmen Drljić in dr. Sonja Rutar

dr. Nastja Cotič, dr. Silva Bratož, dr. Petra Furlan, dr. Andreja Klančar,

dr. Stanko Pelc, dr. Anita Sila, dr. Marina Volk in dr. Mojca Žefran

 

GDI5_1.jpg

 

Projekt »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

9-logotipi-zaporedje-si-4.png

 

icon open book

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more