CVŽU: Vloga mediacije v šoli

datum: 24.03.2023

kategorija: Novice

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v četrtek, 24. marca 2023 organiziral predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli Martina Kovačič Kuzmič, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

Predavanja so se udeležili tako študenti kot tudi zaposleni v šolah in vrtcih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah širom Slovenije. Predavateljici sta udeležencem predstavili in približali mediacijo, ne le kot, zgolj eno izmed tehnik za mirno reševanje in obvladovanje sporov, ampak predvsem kot vzgojno-izobraževalni proces, ki vodi k novi kulturi oblikovanja odnosov in bogati pedagoško ter vzgojno vlogo šole. Predavanje je obiskalo čez sto udeležencev, kar priča o aktualnosti teme in želje po drugačni komunikaciji in kulturi dialoga v šolskem prostoru.

Spori in konflikti so sestavni in neizogibni del življenja. Uporabo in poučevanje metod njihovega razreševanja in obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki kot izobraževalna ustanova, s prenosom znanja in pridobivanjem spretnosti, pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po metodi mediacije, ki posledično spreminja tudi šolsko kulturo in šolsko klimo ter počasi gradi novo kulturo odnosov.

Predavateljici sta v prvem delu predavanja udeležence seznanili s širšim okvirom pojma in razvoja mediacije ter jim predstavili nekatera teoretična izhodišča, ki sta jim jih poskušali približati tudi s pomočjo kratkih praktičnih vložkov in vaj. V uvodnem predavanju sta posebno pozornost namenili opredelitvi konflikta in tehnikam ter vrstam poslušanja, ki imajo kot aktivnost v procesu mediacije eno izmed ključnih vlog. V drugem delu predavanja, sta se osredotočili na vlogo in mesto mediacije v šolskem prostoru. Udeležence sta seznanili tudi z rezultati pilotne raziskave o prisotnosti mediacije na šolskem polju na štirih izbranih osnovnih šolah v slovenski Obalni regiji in kako se lahko pristope, tehnike in načela mediacije vključuje v sodobne vzgojno-izobraževalne procese v šoli.

Razprava z udeleženci, ki je potekala ob koncu predavanja, poudarja predvsem, da je potrebno reševanje konfliktov naslavljati zgodaj, že v predšolskem obdobju. Udeleženci so namreč mnenja, da se v šoli, morda prepozno začnemo ukvarjati s komunikacijo in reševanjem konfliktov tako, da kasneje prihaja pogosteje do vrstniškega nasilja, predvsem na predmetni stopnji. Ravno medvrstniško nasilje je namreč, po pričanjih številnih udeležencev, osrednji problem v številnih šolah. Zaradi groženj, ustrahovanj med vrstniki, posamezni učenci ne želijo v šolo, včasih pride tudi do posredovanja policije. Primer dobre prakse ene izmed šol je oblikovanje posebnega tima, ki se usmerjeno ukvarja predvsem s preprečevanjem (medvrstniškega) nasilja.

Dvourno srečanje so tako prisotni zaključili z enotnim mnenjem, da je potrebno pričeti na zgodnji preventivi in sicer z uvajanjem komunikacijskih veščin in tehnik reševanja konfliktov v pedagoški proces že v predšolskem obdobju oz. v prvi triadi osnovne šole. Ob tem udeleženci opozarjajo, da je nujno v ta proces vključiti tudi starše, kot sodeležnike in partnerje v tem procesu.

 

icon open book

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more