Gostujoče predavanje pri predmetu Skrb za zdravje predšolskih otrok

datum: 17.03.2023

kategorija: Novice

V okviru predmeta Skrb za zdravje predšolskih otrok, je za študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, svoje delo - organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima v vrtcu, predstavila Mateja Kocjančič.

Mateja Kocjančič svoje delo opisuje tako:

"Naše delo obsega veliko različnih področjih.

V nadaljevanju so navedene osnovne delovne naloge organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima.

§   Ena izmed osnovnih nalog je načrtovanje prehrane predšolskih otrok z oblikovanjem jedilnikov. Otrokom želimo ponuditi pestro in uravnoteženo prehrano iz svežih, sezonskih živil. V jedilnike v največji možni meri vključujemo lokalno pridelana živila, živila, vključena v sheme kakovosti, in ekološka živila. Stremimo k temu, da pri pripravi obrokov uporabljamo čim manj predelana in polnovredna ter manj slana in manj sladka živila. Ob vsem tem se srečujemo z različnimi izzivi in neprestano iščemo kompromis med navadami otrok in zdravimi prehranskimi izbirami, pri čemer prednost seveda dajemo slednjim. Naš cilj je otrokom ponuditi nove okuse in jim privzgojiti zdrave prehranske navade v povezavi z zdravim življenjskim slogom.

§   Sodelujemo pri postopku javnega naročanja živil, pripravi razpisne dokumentacije, izboru živil, iskanju ponudnikov lokalnih živil in najboljših prehranskih izbir ob upoštevanju strokovnih usmeritev, ki so podane v Smernicah za prehranjevanje v VIZ in prilogah temu dokumentu.

§   Skrbimo za upoštevanje in izvajanje dietne prehrane otrok in pri tem sodelujemo s starši in strokovnimi delavci. Med zdravstvene posebnosti, poleg dietne prehrane, sodijo tudi druge zdravstvene težave, kot npr. možnost vročinskega krča, epilepsija pri otroku in druge bolezni. Tudi v teh primerih sodelujemo s starši in strokovnimi delavci.

§   Pomembno področje, s katerim se ukvarjamo, je tudi skrb za ustrezne higienske pogoje in zdravo okolje v kuhinji in v celotnem objektu ter skrb za higieno in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ob izbruhu le-teh pri otrocih v vrtcu. V posebnih razmerah (kot npr. v času epidemije covid-19) pripravljamo razne protokole in navodila za ravnanje.

§   Med naše naloge sodi nabava različnega materiala za čiščenje ter pripomočkov za čiščenje, delo v kuhinji, pralnici, likalnici vrtca.

§   Odgovorni smo za izvajanje ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v vodovodnem omrežju ter sodelujemo pri pregledih igrišč in igral.

§   Pri svojem delu sodelujemo s zunanjimi službami glede zdravja in varnosti pri delu, z različnimi zunanjimi strokovnimi institucijami, inšpekcijskimi službami in zdravstvenimi ustanovami.

§   Organiziramo in izvajamo delavnice, predavanja, seminarje za kuharsko in tehnično osebje, strokovne delavce ter starše.

Skladno z zakonodajo delo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima praviloma opravljajo osebe z izobrazbo s področja sanitarnega inženirstva, zdravstvene nege, biologije, gospodinjstva, živilske tehnologije in prehrane. Organizatorji prehrane in zdravstveno-higienskega režima se tako na regijski kot tudi na državni ravni povezujemo v aktivu, ki deluje v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije.

Skupaj z vodstvom vrtca in strokovnimi ter drugimi delavci se vsakodnevno trudimo, da otrokom v vrtcu zagotovimo zdravo, varno in spodbudno okolje.".

slika_1__002_.gif

 

slika_2__002_.gif