Znanstvena monografija: Kvalitativno pedagoško raziskovanje: od ideje do podatkov

datum: 14.03.2023

kategorija: Novice

Doc. dr. Nina Krmac in prof. dr. Majda Cencič sta izdali monografijo z naslovom Kvalitativno pedagoško raziskovanje: od ideje do podatkov.

Znanstvena monografija predstavlja kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Vsebine za nastanek znanstvene monografije so bile črpane z vseh področij, ki so pozornost namenila kvalitativnemu raziskovanju. Knjiga je tako koristna za vse, ki bodo v okviru svoje raziskave uporabili kvalitativno raziskovanje. Avtorici v monografiji predstavljata možnosti in ideje, kako izvedbo kvalitativne raziskave nadgraditi in obogatiti, da ne ostane na proučevanju izbrane teme le z uporabo intervjujev ali opazovanja s klasičnimi deskriptivnimi zapisi brez začrtanega okvirja. Na znanstveni ravni skušata raziskovalcem ponuditi nabor formalnih konceptov, s katerimi lahko razumejo bistvo kvalitativnega raziskovanja in se seznanijo z ustrezno terminologijo, ki jim bo v pomoč pri raziskovanju, razmišljanju, pogovoru in pisanju vsebin, kjer je uporabljena kvalitativna metodologija. Skupni in končni cilj monografije je, da bodo raziskovalci razumeli, kaj sploh so kvalitativne raziskave, razložili, kaj raziskujejo in zakaj ter pokazali, kako se lahko kvalitativne raziskave predstavijo v znanosti.

 

Kvalitativno_pedago__ko_raziskovanje.png