V dar ste nas dobili, kako boste naš dar razvili?

datum: 03.03.2023

kategorija: Novice

Izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič in mag. Maruška Željeznov Seničar (doktorska študentka UP PEF) sta kot prvi v slovenskem prostoru izdali strokovno monografijo z naslovom "V dar ste nas dobili, kako boste naš dar razvili?".

Monografija je s svojimi bogatimi in aplikativnimi vsebinami namenjena vzgojiteljem v vrtcu, učiteljem prve triade v osnovni šoli ter staršem, ki želijo v svoje vzgojno izobraževalno delo vpeljati praktične poučevalne strategije, ki pri otrocih, učencih spodbujajo razvoj višjih miselnih procesov, upoštevajo raznolikost potencialne nadarjenosti ter predstavljajo otroku/učencem ustrezne izzive pri učenju. Praktične strategije se navezujejo tako na učni načrt v vrtcu in prvi triadi osnovne šole kot tudi na dodatne učne in vzgojne vsebine. Naslov monografije je ideja 8-letne deklice Nami, naslovnico pa je narisala in oblikovala dijakinja Maša.  V_dar_ste_nas_dobili_kako_boste_na___dar_razvili.png