Zaključno srečanje projekta DIGIKID na Heidelberg University of Education

datum: 01.03.2023

kategorija: Novice

Na Heidelberg University of Education je od 23. do 25. februarja 2023 potekalo zaključno srečanje v okviru projekta »Razvijanje kompetenc vzgojiteljev za izobraževanje predšolskih otrok z in skozi digitalno tehnologijo« (DigiKid) - Projekt strateškega partnerstva Erasmus +, (2021-2023).

 Z Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, sta se srečanja udeležili izr. prof. Sonja Rutar in izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad ter predstavnici Vrtca Koper, Alenka Rušt, ravnateljica ter Irena Bertok, vzgojiteljica.

V projektu so kot partnerji sodelovali University of Tartu, Tartu, Estonija; Heidelberg University of Education, Nemčija; University of Latvija, Riga, Latvia; Rakvere Rohuaia, Estonija; Privata pirmsskola CreaKids, Riga, Latvia, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper. Univerza na Primorskem je v okviru projekta proučevala digitalno kompetentnost bodočih in že zaposlenih strokovnih delavcev v vrtcih na področju rabe digitalnih orodij; pri pripravi predmeta na dodiplomskem študiju z namenom razvoja digitalne komententnosti študentov predšolske vzgoje že v času študija, priprave modulov in izvedbe strokovnega izpopolnjevanja za vzgojitelje predšolskih otrok ter pri razvoju večjezičnega odprtokodnega MOOC za sedanje in bodoče vzgojitelje. Projekt je bil na ravni OECD in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pripoznan kot primer dobre prakse. Na zadnjem projektnem srečanju je potekala predvsem razprava o zagotavljanju trajnosti projektnih aktivnosti in spoznanj ter razvitih teoretskih izhodišč pri nadaljevanju raziskovalne dejavnosti v okviru partnerske mreže na lokalni in mednarodni ravni.

IMG-20230225-WA0004.jpg