Na UP PEF dva nova projekta

datum: 23.02.2023

kategorija: Novice

UP Pedagoška fakulteta sodeluje v vlogi partnerske organizacije kar v dveh novih projektih: »Avtizem SAM z drugimi III«, katerega nosilec je Zveza za avtizem Sloveniji in »Preventivna platforma«, pod okriljem Inštituta Utrip.

Projekta sta bila izbrana na javnem razpisu »Programi duševnega zdravja« Ministrstva za zdravje. Izvajala se bosta do 31. oktobra 2025.

V okviru projekta »Avtizem SAM z drugimi III« bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • Psihosocialna podpora študentom z avtizmom – na ravni celotne UP se obvešča študente z Aspergerjevim sindromom/ z avtizmom o možnosti brezplačne psihosocialne podpore.
 • Prostovoljska podpora družini; pri tem je vloga PeF pri obveščanju študentov o možnostih opravljanja prostovoljnega dela na področju nudenja pomoči osebam z avtizmom. Organizirano bo usposabljanje in v nadaljevanju supervizija.
 • Organizirana bodo predavanja za študente Pedagoške fakultete UP.
 • Organizirana bodo predavanja za profesorje na fakulteti.

V okviru projekta »Preventivna platforma« pa bomo vključeni v nekatere izmed naštetih aktivnosti, ki bodo smiselno prilagojene populaciji študentov in visokošolskih učiteljev/sodelavcev:

 • povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju preventive;
 • povezovanje in mreženje različnih deležnikov na področju preventive (skupna izobraževanja in usposabljanja, osrednja spletna stran www.preventivna-platforma.si in družbena omrežja, organizacija dogodkov in izmenjava dobrih praks);
 • razvoj, promocija in izvajanje z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti;
 • preprečevanje in zmanjševanje rabe alkohola, tobaka in drugih drog med otroki in mladimi ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog;
 • spremljanje izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih na področju alkohola, tobaka in drugih drog;
 • spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola (npr. spodbujanje zabave brez alkohola in drugih drog) in varnejših okolij za druženje mladih v nočnem času;
 • izobraževanje in ozaveščanje javnosti in zlasti mladih o tveganih in škodljivih vplivih rabe alkohola, tobaka in drugih drog;
 • krepitev starševskih veščin, otrokovih osebnih in socialnih veščin, programi upravljanja z vedenjem v šolskem okolju;
 • sistematično izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, ki deluje na področju preventive.

 

Koordinatorica projektov na UP PEF je: tina.nanut@pef.upr.si.

kids-g1acc3b663_1920.jpg