Zapustila nas je doc. dr. Martina Mejak

datum: 10.11.2022

kategorija: Novice

»Ljudje in jablane umiramo, a spomin živi naprej kot kaka korenina, iz katere bo čez čas na istem lesu odgnalo nekaj drugega,« je zapisal pesnik Jure Jakob. In prav sredi letošnje plodovite primorske jeseni, polne zrelih jabolk, oljk in kakijev ter žarečega ruja, je boj z zahrbtno boleznijo izgubila naša draga sodelavka, dr. Martina Mejak, docentka s področja didaktike slovenščine.

Martina_Mejak.jpg            Bila je profesorica slovenščine in zgodovine, na ljubljanski Filozofski fakulteti je diplomirala leta 2003, doktorirala pa leta 2018 na UP FHŠ z disertacijo Diahrona in sinhrona analiza didaktičnega instrumentarija v osnovnošolskih berilih pod mentorskim vodstvom prof. dr. Vide Medved Udovič in  prof. dr. Jonatana Vinklerja. Na Univerzi na Primorskem je bila zaposlena od leta 2006, najprej na UP FHŠ kot asistentka za književnost in lektorica za slovenski jezik, od leta 2011 pa kot asistentka in predavateljica za didaktiko slovenščine na UP PEF. Med drugim je predavala na študijskem programu Razredni pouk (Didaktika slovenščine 2 in 3) in Predšolska vzgoja (Jezikovne dejavnosti v vrtcu in Praktično usposabljanje), razdajala pa se je tudi na izrednem študiju Predšolska vzgoja (Zgodnje učenje slovenščine). Pred tem je delovne izkušnje nabirala kot učiteljica in profesorica slovenščine na Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade in Srednji šoli z italijanskim učnim jezikom Pietro Coppo Izola, pa tudi kot lektorica v Regionalnem RTV-centru Koper/Capodistria (TV Koper) in učiteljica slovenščine in slovenščine kot tujega jezika na Ljudski univerzi Koper. Več let je poučevala slovenščino kot tuji jezik na Poletnih tečajih slovenskega jezika na Slovenski obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!« in na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah. Bila je mentorica številnih zaključnih del na različnih stopnjah, sodelovala je na mednarodnih znanstvenih sestankih in objavljala v znanstvenih revijah. V sodelovanju s študentkami in študenti, sodelavkami ali sama ter koprsko knjigarno Libris je med letoma 2013 in 2019 organizirala številne dogodke za spodbujanje branja med otroki. Za svojo predanost je s sodelavkami slovenistkami leta 2019 prejela priznanje oz. zahvalo za uspešno promocijo slovenskega jezika in književnosti ter kulture in krepitev prepoznavnosti dela Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem na tem področju.

            Študentke in študentje so jo poznali kot nadvse izkušeno, komunikativno in dostopno, vestno ter odgovorno profesorico in mentorico, sodelavkam in sodelavcem pa nam bo v lepem in trajnem spominu ostala kot poštena, srčna in odkrita sogovornica. Na UP PEF je pustila neizbrisno sled, njen mnogo prezgodnji odhod pa je povzročil vrzel, ki je ne bo lahko zapolniti.

            Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 14. novembra 2022, ob 14. uri na koprskem pokopališču. Svojcem izrekamo občuteno iskreno sožalje.

Black_Gold_Border_Simple_Obituary_Card__2___1_.png

67519836_2308837275868415_8948099675819343872_n__1_.jpg

thumbnail_67133859_2308837029201773_5349425412625661952_n.jpg

icon open book

Dogodki