Objava poročila o izidu volitev v Študentski svet UP PEF

datum: 28.10.2022

kategorija: Novice

Volilna komisija za študentske volitve v študijskem letu 2022/2023 v skladu s prvim odstavkom 18. člena Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem objavlja Poročilo o izidu volitev v Študentski svet UP PEF v študijskem letu 2022/2023.

 

Poročilo o izidu volitev v Študentski svet UP PEF 2022_2023

Predsednik volilne komisije Matic Ahčin

vote-g1dafc90a8_1920.jpg

icon open book

Dogodki