Simpozij Večkodna besedila v šoli, 15.-16. dec. 2022 | Symposium Multimodal Texts in Schools, 15-16 Dec. 2022

datum: 13.09.2022

kategorija: Novice

Untitled1.png

Organizatorja Center za jezike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Oddelek za jezike in književnosti, komunikacijo, izobraževanje in družbo Univerze v Vidmu (Italija)

 

Organisers The Faculty of Education (University of Koper, Slovenia) and the Department of Languages and Literatures, Communication, Education and Society (University of Udine, Italy)

 

Izvedba v hibridni obliki (udeležba ali na Zoomu ali v živo v predavalnici na Pedagoški fakulteti v Kopru)

 

Organised with a hybrid format (both via Zoom and in presence in the Faculty of Education, Koper)

 

Delovni jeziki slovenski, angleški, italijanski

 

The working languages Slovene, English, Italian

 

Tema Večkodna besedila (učbeniška besedila, slikanice in pedagoški diskurz na vseh ravneh izobraževanja) bodo obravnavana z vidika vizualne slovnice (Kress, van Leeuwen), semiotike, poudarek na socialni semiotiki (van Leeuwen), in s tem tudi sistemsko-funkcijske slovnice (Halliday) ter kritične analize diskurza, dobrodošle pa so tudi druge podporne teorije večkodnim besedilom.

Theme Planned are 3 thematic clusters: textbooks, picture books and pedagogical discourse in all levels of education, discussed on the theorethical grounds of SFL, visual grammar, CD, welcome also other theories supporting multimodal texts.