Odprta prijava za pridobitev štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023

datum: 24.08.2022

kategorija: Novice

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023. Rok prijave do 30. 9. 2022.

Štipendije se dodelijo za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023.

K osnovi štipendiji, ki znaša 214,84 EUR mesečno, se dodelijo tudi dodatki.

Prijavo oddate na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Vso razpisno dokumentacijo skupaj z vlogo in prijavnico najdete na tem naslovu > TUKAJ.

Javni razpis za dodelitev štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022-2023.pdf


ANG:

Open application for the Scholarship for Slovenians living in the neighboring countries and Slovenians Living Abroad for the Academic Year 2022/2023

A public call for scholarships for studying in Republic of Slovenia for Slovenians living in the neighbouring countries and Slovenians around the world for the academic year 2022/2023 has been published. The application deadline is September 30, 2022.

Scholarships are awarded for study at the 1st or 2nd level of a post-secondary or higher education program at a publicly recognized (accredited) educational institution and a publicly recognized (accredited) educational program in the Republic of Slovenia for the academic year 2022/2023.

In addition to the basic grant of EUR 214.84/ per month, supplements are also paid.

You can find all the tender documentation together with the application form at this address > HERE