Akademski zbor dokazal uspešno delo. Prejemniki nagrad so ...

datum: 18.07.2022

kategorija: Novice

Akademski zbor je z Zakonom o visokem šolstvu opredeljen kot organ visokošolskega zavoda, sestavljen iz visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov.

26. redna seja Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, je bila v četrtek, 30. junija. Po uvodnem nagovoru je dekanja prof. dr. Mara Cotič predstavila poročilo, kjer je izpostavila posebne dogodke od oktobra 2021 do junija 2022. Omenimo predavanja zunanjih strokovnjakov na temo digitalne zasvojenosti, pa tudi partnerstva med šolo in starši, v duhu epidemije pa so strokovnjaki predavali na temo polnih bolnišnic in ignorantskih posameznikov ter se spraševali koga reševati v času najhujše pandemije?

Srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev v Ankaranu je bilo v novembru, obeležili so tudi svetovni dan filozofije, pripravili Kavč festival, odprli predavalnice na UP PEF za vso zainteresirano javnost in zanjo pripravili dve okrogli mizi: Ducat let inkluzive pedagogike ter Dan za dar, na katerem so spregovorili o sodobnih metodah dela z nadarjenimi in talentiranimi.

V preteklem študijskem letu so se z otvoritvijo prve samostojne razstave predstavili tudi študenti študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje,  pripravili pa so tudi zaključno konferenco projekta SKUM.  

Med ob-študijske kulturne projekte sodijo predstave PEF teatra. Študenti so naštudirali komično kriminalko 8 žensk in jo predstavili v štirih krajih po Sloveniji, dvakrat tudi v Kopru. V Izoli pa so nastopile članice dekliškega pevskega zbora UP PEF, skupaj z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi.

Sledila je predstavitev obetavnega stanja prijav za dodiplomske študijske programe UP PEF za študijsko leto 2022/2023, v nadaljevanju pa je dekanja zbranim predstavila seznam izdanih publikacij v letu 2021/22. Na UP PEF je izšlo 6 znanstvenih monografij v tiskani in 5 znanstvenih monografij v elektronski obliki:

 • Mitja Krajnčan in Katja Vrhunc Pfeifer: Krizne intervencije v vzgojnih zavodih
 • Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič in Karmen Drljić (ur.): Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih.
 • Mojca Kukanja Gabrijelčič in Monika Kuntner: Problematika šolskega svetovalnega dela.
 • Jerneja Herzog in Aksinja Kermauner: Vidiki transformacije umetniških del
 • Jurka Lepičnik Vodopivec in Maja Hmelak: Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu.
 • Maja Mezgec, Alenka Andrejašič in Sonja Rutar (ur.): Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike.
 • Nina Krmac, Dejan Hozjan in Mojca Kukanja Gabrijelčič: Možnosti aktivnega staranja.
 • Silva Bratož, Anja Pirih in Alenka Kocbek (ur.): Pathways to Plurilingual Education.
 • Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila in Nives Kovač (ur.):  Medpredmetno povezovanje.
 • Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić in Giuliana Jelovčan (ur): Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja.
 • Iztok Retar (ur.):  Zgodnje gibalno učenje in poučevanje.

Na fakulteti so izdali tudi zbornik z naslovom: Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo, pa tudi učbenik dr. Tine Štemberger: Še ena knjiga o statistiki. Študentki Petra Kavčič in Kristina Sadar sta izdali knjigo Elmo the Cat, pod uredniškim peresom Kriste Sedej pa je izšel časopis študentov UP PEF: Novi PEFeron.

V nadaljevanju akademskega zbora UP PEF so bila podeljena priznanja in zahvale UP PEF za leti 2020 in 2021. Seznam dobitnikov priznanj in zahval preberite spodaj. Omenimo še, da je ob zaključku udeležence nagovoril izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, za glasbeno razvajanje je poskrbel prof. Vladimir Batista, prireditev pa je vodila študentka in igralka v PEF Teatru Pia Sever.

Pija_Sever__2_.JPG

 

To so prejemniki priznanj in nagrad Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je bila ustanovljena leta 2003. Kmalu zatem so priredili prvi akademski zbor, pred kratkim pa so izpeljali že 26. zapovrstjo.  Zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, študenti in visokošolski sodelavci. Zaradi znanih razmer, so priznanja za leto 2020 prejemniki prejeli šele letos.

Doktorica Mojca Žefran je prejela Svečano listino mlademu visokošolskemu sodelavcu. Slednja je soavtorica visokošolskega učbenika za študente prvega letnika Pedagoške fakultete English for Education Studies, za katerega Založba UP beleži največjo naklado med vsemi izdanimi deli na UP.

Matija Jenko je prejel študentsko nagrado za nadpovprečne rezultate na področju ob-študijskih dejavnosti. Med drugim je kot član organizacijskega odbora 2. PEFijade ter koordinator le-tega je v aprilu 2018 soustvaril največji študentski projekt v zgodovini Univerze na Primorskem - 2. PEFijado, ki se je udeležilo okoli 500 študentov iz sedmih univerz iz štirih držav. Bil je večletni predsednik študentskega sveta UP PEF, član strokovnih svetov na UP in UP PEF, igralec, pevec in tutor.

Svečane listine strokovnega delavca se je razveselila Lučka Gregorič Bolje. Njen odnos do dela je odgovoren in vesten, saj se zaveda pomembnosti del in nalog, ki jih dnevno opravlja. Tako ji tudi nikoli ni težko pristopiti k reševanju sprotnih problemov vezanih na njeno področje dela, ki jih rešuje samostojno in strokovno.

Akademski_zbor_2022.JPG

Doktor Božidar Opara pa je prejel Zahvalo za dolgoletno delo na UP PEF. Koprska enota Pedagoške fakultete v Ljubljani je nastala skoraj tri desetletja pred primorsko univerzo, leta 1974, leta 2003 pa je bila ustanovljena Univerza na Primorskem. Dr. Božidar Opara je bil ves čas aktiven član obeh ustanov, nato pa je bil eden od pobudnikov ustanovitve oddelka Inkluzivne pedagogike ob bolonjski prenovi in je s tem pripomogel, da je z elitnim programom fakulteta samostojno zadihala s svojimi lastnimi primorskimi pljuči. S svojimi izkušnjami iz dolgoletnega dela v praksi, neposredno z otroki s posebnimi potrebami, s svojo strokovnostjo in pedagoškim erosom je izjemno obogatil fakulteto. Nagrade nacionalnega pomena in njegove visoke funkcije v državnih institucijah pa kažejo, da je njegovo delo prepoznal širši slovenski prostor.

Leta 2020 so podelili tudi Naziv častnega profesorja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. To je postal izredni profesor dr. Stanko Pelc. Je geograf, ki se strokovno ukvarja s prometno geografijo, geografijo prebivalstva, podeželja in z geografsko obrobnostjo oz. marginalnostjo. Prejemnik naziva Častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pa je zaradi njegovega izjemnega prispevka k razvoju inovativnih oblik poučevanja in učenja z uporabo informacijske tehnologije, zlasti v okviru študija na daljavo.

Pelc__3_.JPG

Študentske nagrade za zaključna dela v letu 2020 so bila podeljena na eni izmed preteklih podelitvah diplomskih listin, za lansko leto pa na tokratnem akademskem zboru. Dekanja prof. dr. Mara Cotič in predsednik akademskega zbora prof. dr. Stanko Pelc sta nagrade podelila naslednjim diplomantom: Matiju Jenku, Veroniki Valič, Maji Matjaž, Niki Ferbežar, Šejli Nadarević in Amandi Rekar.

Doktorica Sonja Čotar Konrad je prejela Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za predanost raziskovanju in pedagoškemu delu. Predlagatelji so zapisali, da je pri sprejemanju odločitev rigorozno natančna, a obenem preudarna, z zmožnostjo kompleksne analize problema ter okoliščin.

Zlato plaketo je prejel tudi Matjaž Juhart. Učitelj veščin na UP PEF je s pomočjo fakultete uspel doseči prvo ustavno spremembo na področju šolstva v času samostojne Slovenije. Z njegovim posredovanjem je država kot prva na svetu vpisala v najvišji državni akt jezik gluhoslepih. Slovenija je tudi peta država v EU in 12. na svetu, ki je v ustavo vpisala znakovni jezik gluhih.

Nuša Vatovec pa je prejela Svečano listino strokovnemu delavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za obvladovanje svojega področja dela – to je delo za pravne zadeve. Kot so zapisali v obrazložitvi, Vatovčevo odlikuje pozitiven odnos do dela in sodelavcev, saj jim je vedno na razpolago in brez zadržkov deli svoje pravno znanje. 

Zefran__2_.JPG

Maja_Matjaz__3_.JPG

Jenko__5_.JPG

Sejla_N__4_.JPG

Lucka.JPG

batista1.jpg