Vsi zaposleni

.

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • Đ
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

Božica Španić Splošne zadeve

A

mag. Alenka Andrejašič Študijske zadeve
Beno Arnejčič Oddelek za edukacijske vede

B

Barbara Baloh Oddelek za predšolsko vzgojo
Ana Bardorfer Oddelek za razredni pouk
Vladimir Batista Oddelek za razredni pouk
Ksenija Benedetti Oddelek za razredni pouk
Andrej Berdajs Oddelek za edukacijske vede
Bojana Berginc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
Eda Birsa Oddelek za edukacijske vede
Ana Bogdan Zupančič Oddelek za edukacijske vede
Bogdana Borota Oddelek za predšolsko vzgojo
Silva Bratož Oddelek za razredni pouk
Sara Brezigar Oddelek za edukacijske vede

C

Majda Cencič Oddelek za edukacijske vede
Mara Cotič Oddelek za razredni pouk
Nastja Cotič Oddelek za predšolsko vzgojo
Tina Cotič Tržne dejavnosti in promocija

Delavka opravlja naloge v okviru Centra za umetnost UP PEF.

Č

Eva Červar Bizjak Študentske zadeve
Katarina Česnik Oddelek za edukacijske vede
Sonja Čotar Konrad Oddelek za predšolsko vzgojo

D

Petra Dolenc Oddelek za razredni pouk
Nataša Dolenc Orbanić Oddelek za razredni pouk
Karmen Drljič Oddelek za predšolsko vzgojo
Janez Drobnič Oddelek za edukacijske vede

Đ

Suzana Đurić Splošne zadeve

F

Darjo Felda Oddelek za razredni pouk
Stelio Felda Splošne zadeve - računalniška podpora
Nataša Filistun Knjižnica
Petra Furlan Oddelek za predšolsko vzgojo

G

Mateja Gačnik Oddelek za edukacijske vede
Marko Gavriloski Oddelek za edukacijske vede
Orijana Gregorič Splošne zadeve
Tanja Gregorič Knjižnica
Lučka Gregorič Bolje Študijske zadeve

Delavka je začasno odsotna.

Tomaž Grušovnik Oddelek za predšolsko vzgojo

H

Lovrenc Habe Tržne dejavnosti in promocija
Barbara Horvat Oddelek za edukacijske vede
Danijela Horvat Samardžija Oddelek za razredni pouk
Dejan Hozjan Oddelek za edukacijske vede
Kristjan Hrvatin Študijske zadeve in praksa
Sanela Hudovernik Oddelek za predšolsko vzgojo

I

Andreja Istenič Oddelek za edukacijske vede

J

Giuliana Jelovčan Oddelek za predšolsko vzgojo
Matija Jenko Oddelek za razredni pouk
Matija Jenko Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Violeta Jovičić Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij
Matjaž Juhart Oddelek za edukacijske vede

K

Tina Kadunec Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Ramiz Kamenčić Splošne zadeve
Aksinja Kermauner Oddelek za edukacijske vede
Vanja Riccarda Kiswarday Oddelek za edukacijske vede
Andreja Klančar Oddelek za predšolsko vzgojo
Mateja Knafelc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
Lara Kobal Oddelek za razredni pouk
Andrej Kocjan Oddelek za predšolsko vzgojo
Barbara Kopačin Oddelek za razredni pouk
Nives Kovač Oddelek za razredni pouk
Lea Kozel Oddelek za predšolsko vzgojo
Anna Kožuh Oddelek za edukacijske vede
Mitja Krajnčan Oddelek za edukacijske vede
Bojana Kralj Oddelek za predšolsko vzgojo
Sabina Kralj Kocjančič Finančno-računovodske zadeve
Lara Krmac Kadrovske zadeve
Nina Krmac Oddelek za razredni pouk
Mojca Kukanja Gabrijelčič Oddelek za edukacijske vede

L

Maja Lebeničnik Oddelek za predšolsko vzgojo
Vid Lenard Oddelek za predšolsko vzgojo
Jurka Lepičnik Vodopivec Oddelek za edukacijske vede
Ivan Lešnik Oddelek za razredni pouk
Irina Lešnik Jeras Oddelek za razredni pouk

M

Mateja Marovič Oddelek za edukacijske vede
Remza Mašinović Splošne zadeve
Martina Mejak Oddelek za razredni pouk
Maja Mezgec Oddelek za edukacijske vede
Danijela Mrhar Prelić Oddelek za edukacijske vede

P

Stanko Pelc Oddelek za razredni pouk
Andreja Perčič Tržne dejavnosti in promocija
Anja Pirih Oddelek za razredni pouk
Janja Plazar Oddelek za razredni pouk
mag. Marijana Pregarac Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

R

Iztok Retar Oddelek za predšolsko vzgojo
Martina Rodela Oddelek za predšolsko vzgojo
Maja Rojc Študentske zadeve - dodiplomski redni študij


Sonja Rutar Oddelek za predšolsko vzgojo

S

Igor Saksida Oddelek za razredni pouk
Anita Sila Oddelek za predšolsko vzgojo
Blaž Simčič Oddelek za predšolsko vzgojo
Jelena Sitar Cvetko Oddelek za predšolsko vzgojo
Sonja Starc Oddelek za razredni pouk

Š

Tina Štemberger Oddelek za edukacijske vede
Andreja Štucin Cergol Oddelek za predšolsko vzgojo
Bojan Šturm Oddelek za predšolsko vzgojo

T

Suzana Todorović Oddelek za predšolsko vzgojo

U

Ines Ugrin Filipič Finančno-računovodske zadeve

V

Nuša Vatovec Pravne zadeve
Tina Vičič Študentske zadeve - podiplomski študij
Martin Vižintin Splošne zadeve - računalniška podpora
Marina Volk Oddelek za razredni pouk
Tadeja Volmut Oddelek za razredni pouk
Janja Vrabec Janežič Oddelek za predšolsko vzgojo
Katja Vrhunc Pfeifer Oddelek za edukacijske vede
Matej Vukovič Oddelek za edukacijske vede

Z

Barbara Zorman Oddelek za razredni pouk
Darjo Zuljan Oddelek za predšolsko vzgojo

Ž

Igor Žagar Žnidaršič Oddelek za edukacijske vede
Amalija Žakelj Oddelek za predšolsko vzgojo
Tilen Žbona Oddelek za razredni pouk
Mojca Žefran Oddelek za razredni pouk