Terenske vaje in ekskurzije

 

Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je na svoji 27. dopisni seji, ki je potekala 30. septembra 2021 pri 1. točki dnevnega reda Študijske zadeve, sprejel: