Sodobni izzivi teorije in prakse muzejske pedagogike

datum: 03.05.2022

kategorija: Za zaposlene

22. in 23. aprila je na Obali potekala 5. strokovno–znanstvena mednarodna konferenca z naslovom Šola/vrtci-muzeji/galerije, Sodobni izzivi teorije in prakse muzejske pedagogike, namenjena vzgojiteljem iz vrtcev in učiteljem/profesorjem iz šol na vseh stopnjah izobraževanja ter muzejskim pedagogom oziroma kustosom in galeristom, pa tudi arhivarjem in knjižničarjem.

Udeležba je bila rekordna – prisostvovalo je 96 udeleženk in udeležencev ter 10 gostov iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in prvič iz Črne Gore. Na konferenci je med drugimi s svojimi prispevki sodelovalo kar 13 zdajšnjih in nekdanjih študentov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem s smeri Inkluzivna pedagogika in dve študentki inkluzije s PeF v Mariboru. Glavni organizator konference g. Štefan Krapše, direktor založbe EDUCA izobraževanje Nova Gorica, se zahvaljuje soorganizatorici Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem za njeno pomoč pri izvedbi obsežnega dogodka. Prav posebej so se izkazali študentje omenjene fakultete, ki so pomagali pri registraciji udeležencev, pripravi prostorov za predavanja na PEF in usmerjali udeležence. Poleg PEF UP so bili soorganizatorji še Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Sveučilišče v Zadru, Oddelek za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev in Muzejsko društvo Srbije, Sekcija muzejskih pedagogov.  

Aksinja Kermauner